Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 65

Oppervlakte:   31,28 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K65:
52°141'N / 4°360'E 

Kavel 65 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Kavel 65 is een ietwat langgerekt kavel in de Bierlap. Het grenst aan het naast Meijendel gelegen golfterrein. Er is relatief veel bos, afgewisseld met stukken meer open terrein.

Het kavel is t/m 2016 vrijwel jaarlijks geïnventariseerd.

In het voorjaar is hier in aantallen de Fitis de grote uitblinker. Koolmees, Tjiftjaf, Heggenmus, Nachtegaal, Merel, Grasmus en Pimpelmees, Spreeuw en Vink laten ook van zich horen en zeker niet te vergeten de Winterkoning en de Roodborst. Ook bosvogels zoals Spechten, Boompiepers en Boomkruipers zijn er jaarlijks. Vanaf 2011 is jaarlijks een territorium van de Appelvink vastgesteld; deze soort is sindsdien ook in andere (buur)kavels in toenemende aantallen geteld.

Houtduif en Braamsluiper zijn hier in het verleden talrijker geweest dan in de laatste jaren. Soorten als de Ringmus, Kneu, Zomertortel en Barmsijs zijn helemaal verdwenen.

Als bijzonderheid dient nog vermeld dat begin zeventiger jaren hier een territorium van de Ransuil en een van de Draaihals zijn geweest.

Er zijn geen gegevens bekend van vogels in herfst en winter, want buiten de broedtijd wordt dit kavel niet geïnventariseerd.


Dit kavel is in 29 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2021 2020 2016 2015 2013 2012 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1987 1986 1985 1984
geteld geteld Wouter Bol Wouter Bol Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom J. Koorevaar J. Koorevaar Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Rik Zakee Rik Zakee Anja van der Niet Nora Kösters Nora Kösters Frank Naber
Geen gegevens van 1988, 1989, 2001, 2009, 2010, 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K65:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K65 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.