Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 3

Oppervlakte:   31,57 ha 
Opp. water:   8,20 ha 
Coördinaten centrum K3:
52°131'N / 4°323'E 

Kavel 3 is op drie jaargangen na (1977, 1984 en 1985) in elk broedseizoen geïnventariseerd. Het grenst aan het fietspad tussen Scheveningen en Wassenaarse slag ter hoogte van de boerderij Meijendel. Er is vrij veel oppervlaktewater in dit kavel.

Het zal weinig verbazing wekken dat de Kleine karekiet in dit kavel al bijna een decennium lang de meest voorkomende soort in het broedseizoen is (hoewel de Fitis in de laatste bijna halve eeuw in z’n totaliteit in nog veel grotere aantallen is aangetroffen).

Ook andere water- en enkele rietvogels zoals de Meerkoet, Knobbelzwaan, Wilde eend, Rietgors en ook de Waterral laten zich er jaarlijks waarnemen. Van de Bergeend is in 1998 voor het laatst een territorium vastgesteld. Grasmus, Tjiftjaf, Nachtegaal, Heggenmus, Merel en Winterkoning zijn veel voorkomende soorten in kavel 3. Maar het Paapje, de Tapuit en de Roodborsttapuit laten zich hier in het broedseizoen niet meer zien. (Het Paapje is er zelfs al meer dan dertig jaar geleden verdwenen.) De Zwartkop, de Roodborst en de Tuinfluiter zijn er als vaste bewoners voor in de plaats gekomen. Ook de Boomvalk heeft al meerdere jaren een vast territorium in dit kavel.

In het herfst- en winterseizoen wordt jaarlijks geteld. In de ijsperiode van 2010 is een Roerdomp gesignaleerd op het ijs van een infiltratieplas. Regelmatig worden Baardmannetjes gesignaleerd.


Dit kavel is in 38 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
geteld Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Nico Metaal Ruud Cuperus Ruud Cuperus Ruud Cuperus Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink Gert Wilmink
Geen gegevens van 1984, 1985.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K3:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K3 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.