Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 64

Oppervlakte:   30,26 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K64:
52°139'N / 4°356'E 

Tellers: Ron Ousen & Corrie Ammerlaan

In de Bierlap, grenzend aan het golfterrein, ligt kavel 64, open terrein afgewisseld met stukken bos. Oppervlaktewater is er niet, maar aan gevleugelde fauna geen gebrek.

Ieder voorjaar van 1973 t/m 1993 is er geïnventariseerd; daarna sinds 2001 bijna jaarlijks.

De kleine Fitis is er in grote aantallen. De Nachtegaal, de Grasmus, de Merel, de Heggenmus en de Tjiftjaf volgen op enige afstand; Roodborst, Koolmees, Winterkoning, Gekraagde roodstaart en Zwartkop op grotere. Maar ook Pimpelmezen, Houtduiven, Sprinkhaanzangers, Vinken, Fazanten, Spechten en bijv. Boompiepers zijn hier jaarlijks in het broedseizoen aanwezig. Kortom volop bos- en struweelvogels.

In de winter komen er naast de gebruikelijke bosvogelsoorten ook geregeld Houtsnippen en Goudvinken voor. Verder laat de Buizerd zich dan geregeld waarnemen.


Dit kavel is in 32 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2002 2001 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Ron Ousen & 
Corrie Ammerlaan
Carla Kalloe & 
Corrie Ammerlaan
Corrie Ammerlaan & 
Carla Kalloe
Corrie Ammerlaan & 
Carla Kalloe
Corrie Ammerlaan & 
Carla Kalloe
Margaret Konings Margaret Konings Margaret Konings Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Petra Boshuizen Aad Matthijsen Leo Snellink Aad Matthijsen Aad Matthijsen Aad Matthijsen Aad Matthijsen Aad Matthijsen Aad Matthijsen Aad Matthijsen Aad Matthijsen
Geen gegevens van 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2009.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K64:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K64 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.