Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 63

Oppervlakte:   31,69 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K63:
52°136'N / 4°355'E 

Kavel 63 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Kavel 63 vormt zo ongeveer het overgangsgebied tussen de Kijfhoek en de Bierlap. Het is grotendeels min of meer open terrein maar er zijn ook enkele stukjes bos. Het gebied is wel droog terrein, er is geen oppervlaktewater.

Het kavel is van 1973 t/m 1983 geïnventariseerd en daarna alleen nog in 1992. De inventarisatie is in 2012 hervat.

Fitis, Heggenmus, Houtduif en Koolmees waren in de zeventiger jaren het meest vertegen­woordigd. De Roodborst en de Merel waren er ook, maar het is denkbaar dat die in aantal zijn toegenomen. De Tapuiten, de Barmsijzen en de Ringmussen van toen zijn verdwenen, en niet alleen hier. Goudvink en de Kneu worden in K63 nog steeds geteld, zij het in lage aantallen.


Dit kavel is in 8 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1992
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Leo Snellink
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K63. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).