Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 62

Oppervlakte:   20,87 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K62:
52°135'N / 4°350'E 

Kavel 62 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Van Kijfhoek naar Kievitsduin strekt zich dit kavel uit. Er is bos en er is een open gedeelte maar er is geen oppervlaktewater.

Kavel 62 is vanaf 1973 vrijwel onafgebroken geïnventariseerd op broedvogels. Alleen van de jaargangen 1984 en 1985 ontbreken telresultaten.

Hier zijn in het broedseizoen de Roodborst, Fitis en Koolmees de meest waargenomen soorten, maar zij worden op de voet gevolgd door Tjiftjaf, Winterkoning en Pimpelmees, Vink, Zwartkop, Gekraagde roodstaart en Grasmus zijn hier eveneens trouwe broedvogels, evenals de Grote bonte specht. En al jaren is er een territorium van de Buizerd gevonden, maar het is niet helemaal ondenkbaar dat dit dezelfde is als die van het naburige kavel 61.

Buiten het broedseizoen wordt hier niet geteld.


Dit kavel is in 33 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2023 2021 2019 2018 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Ton Lansink Martin Peters & 
Hanne Kunnen
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Hans Kuiper Hans Kuiper Hans Kuiper Hans Kuiper Hans Kuiper & 
Frank Regeer
Hans Kuiper & 
Frank Regeer
Hans Kuiper & 
Frank Regeer
Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland
Geen gegevens van 1984, 1985, 2008, 2016, 2017, 2020, 2022, 2024.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K62:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K62 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.