Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 61

Oppervlakte:   19,96 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K61:
52°137'N / 4°344'E 

Tellers: Hanneke Oltheten & Dini Thibaudier

Kavel 61 is een grotendeels open, maar deels ook bebost kavel, dat zo ongeveer het hart van Meijendel vormt.

Er hebben van 1973 t/m 1983 jaarlijks broedvogelinventarisaties plaatsgevonden en verder van 1991 t/m 1995 en van 1999 t/m 2004. De laatste jaren gebeurt dat regelmatig maar niet jaarlijks.

Fitis Tjiftjaf, Koolmees, Grasmus en Roodborst zijn hier de meest voorkomende soorten. Winterkoning, Nachtegaal, Merel, Vink en Heggenmus zijn er ook tamelijk veel, gevolgd door Zwartkop, Pimpelmees en Staartmees. En ook is er altijd wel een Gaai, Kraai of specht te vinden. Vijf jaar achtereen is er een territorium van de Buizerd waargenomen, maar dit zou ook best eens dezelfde kunnen zijn als die in dezelfde jaren in het naburige kavel 62 is waargenomen.

In najaar en winter gaan/zijn de trekvogels weg en worden er vooral bosvogels waargenomen.


Dit kavel is in 23 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2019 2018 2017 2014 2012 2010 2009 2008 2007 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1995 1994 1993 1992 1991
Hanneke Oltheten & 
Dini Thibaudier
geteld geteld Dini Thibaudier Dini Thibaudier Dini Thibaudier Myra Meijering Lenny van Drimmelen Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink Ton Lansink J. Witteveen J. Witteveen J. Witteveen J. Witteveen J. Witteveen J. Witteveen Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis Pieter Berkepeis
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2011, 2013, 2015, 2016, 2020, 2021.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K61:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K61 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.