Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 54B

Oppervlakte:   6,53 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K54B:
52°128'N / 4°346'E 

Kavel 54B is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Dit kavel ligt in de vallei Meijendel, niet ver van de boerderij. Het bevat geen open water maar er is wel aardig wat bos, afgewisseld met enkele meer open stukken terrein.

Het wordt sinds 1995 nogal onregelmatig geïnventariseerd op broedvogels. In 1987 was dit ook één keer gebeurd.

Kauw, Merel, Houtduif en Koolmees zijn in de lente de meest voorkomende soorten, gevolgd door Pimpelmees, Spreeuw, Winterkoning, Tjiftjaf en Roodborst. Maar ook andere bosvogels (mezen, spechten, Zwartkop, Boomklever, Boomkruiper, Gaai en bijv. ook de Zanglijster) zijn hier vanzelfsprekend goed vertegenwoordigd. Verder zijn hier meerdere jaren territoria vastgesteld van de Buizerd en de Bosuil.

Goudhaantjes worden er vooral in herfst en winter waargenomen, evenals af en toe Kepen en Sijzen, uiteraard naast veel van de soorten die al waren genoemd voor de broedtijd.


Dit kavel is in 5 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2023 2004 2003 2002 1995
geteld Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Jaap & 
Wim Hooijmans
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K54B:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K54B te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.