Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 53

Oppervlakte:   42,81 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K53:
52°124'N / 4°336'E 

Tellers: Marianne Geboers & André Leegwater

Een bosrijk kavel in Vallei Meijendel, vlak bij de gelijknamige boerderij. Het bevat ook stukken meer open terrein, maar geen oppervlaktewater.

Koolmees, Merel, Roodborst en Vink behoren tot de soorten die in dit kavel de meeste territoria bezitten. Tot zo’n tien jaar geleden gold dit ook voor Kauw en Houtduif, maar daarvan zijn de laatste jaren nog geen handvol territoria vastgesteld. Ook de aantallen van de Spreeuw zijn sterk achteruitgegaan. Na een kleine val in het eerste decennium van deze eeuw laat de Gekraagde Roodstaart de laatste jaren weer een stevige stijging in het aantal territoria zien. Fitis, Pimpelmees, Tjiftjaf, Winterkoning en Zwartkop komen al jaren boven de tien territoria uit.

In dit kavel zijn de allerlaatste jaren ook Kuifmees en Zwarte Mees als territoriumhouder gesignaleerd (Glanskop en Staartmees behoorden al veel eerder tot de vaste bewoners). Jaren achtereen is hier een territorium van de Bosuil vastgesteld, en ook de Houtsnip laat hier met enige regelmaat zijn knorrende roep horen. Behalve van Groene en Grote Bonte Specht zijn in dit kavel ook territoria van de Kleine Bonte Specht vastgesteld, evenals territoria van Appelvink, Grauwe Vliegenvanger en Holenduif, en heeft de Zanglijster er nog nooit ontbroken.

In enkele recente jaren is hier ook in herfst en winter geteld. Daaruit bleek dat de jaarrond aanwezige vogels dan vooral worden aangevuld met Goudhaantjes (soms ook Vuurgoudhaantjes), Koperwieken en Kramsvogels. De meeste Goudhaantjes trekken in het voorjaar weg; van slechts een enkeling wordt er in het broedseizoen een territorium gevonden.

Er is dus nogal wat variatie aan vogelsoorten in dit kavel!


Dit kavel is in 19 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2007 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Marianne Geboers & 
André Leegwater
Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Fennie Steenhuis Heidi Scheper & 
Dick Scheper
Heidi Scheper & 
Dick Scheper
Heidi Scheper & 
Dick Scheper
Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K53:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K53 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.