Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 52

Oppervlakte:   29,12 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K52:
52°131'N / 4°335'E 

Teller: Hanne Kunnen

Kavel 52 is een tamelijk bosrijk kavel dat ook open terrein (o.a. de springtuin en enkele stukken weideveld) bevat. Het grenst dan ook aan de boerderij Meijendel. Er is geen open water in dit kavel.

K52 is van 1974 t/m 2000 in het broedseizoen geïnventariseerd, met uitzondering van de jaren 1975, 1993, 1994 en 1997. Later ook in de jaren 2013 t/m 2015.

Het is het domein van in de eerste plaats de Fitis en de Koolmees. Maar ook de soorten Tjiftjaf, Spreeuw, Winterkoning, Houtduif, Roodborst, Nachtegaal, Grasmus, Kauw en Pimpelmees waren hier in het jaar 2000 nog ruim vertegenwoordigd. Ook soorten als de Zwartkop, de Glanskop, de Boomkruiper, de Vink en de Gekraagde roodstaart zijn hier goed te vinden.

Er zijn geen gegevens bekend van de soorten in herfst en winter, maar vogels als een Groene specht, een Grote bonte specht of een Gaai zullen dan naast een aantal van de eerder genoemde soorten zeker waar te nemen zijn.


Dit kavel is in 17 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2014 2013 2000 1999 1998 1996 1995 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Hanne Kunnen Kees de Vries Kees de Vries Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jaap & 
Wim Hooijmans
Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink Gert Wilmink
Geen gegevens van 1993, 1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K52:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K52 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.