Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 51

Oppervlakte:   39,94 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K51:
52°128'N / 4°329'E 

Kavel 51 wordt dit seizoen geteld

In kavel 51 ligt het complex rond boerderij Meijendel inclusief 'de Tapuit', het informatiecentrum van Dunea. Het kavel is een bijzonder gevarieerd gebied met naast bosrijk ook open terrein, de theetuin en de gebouwen van de boerderij; het bevat geen waterpartijen.

Er is van 1981 t/m 2002 (m.u.v. 1984) in de broedtijd geïnventariseerd, sindsdien onregelmatig.

De Kauw was hier een aanzienlijk aantal jaren winnaar in de territoriumaantallen, daarna kwam pas de Fitis. De Koolmees, de Tjiftjaf, de Pimpelmees, de Roodborst en de Winterkoning scoren ook hoog. De Houtduif weet goed stand te houden, zij het in afnemend aantal en een enkele keer zijn territoria van de Holenduif vastgesteld. Jaarlijks blijken liefst drie spechtensoorten territoria te houden: de Groene, de Grote Bonte èn (sinds 2010) de Kleine Bonte Specht.

In de tachtiger jaren waren er veel Huismussen en Spreeuwen in K51, maar die zijn nagenoeg verdwenen, de Huismus zelfs geheel. Vanwege de boerderij en de paardenstal hebben hier jarenlang enkele Boerenzwaluwen genesteld, deze soort is echter sinds 2001 niet meer vastgesteld. De Bosuil heeft hier in bijna alle jaren van inventarisatie een territorium gehad; in de jaren '80 zelfs drie, de laatste jaren echter geen. Daarentegen is sinds kort een aantal territorium vastgesteld voor de Halsbandparkiet.

Bovenin 'De Tapuit' zit al jaren een broedkast voor Kerkuilen. Daar heeft al sinds jaren een paar Kerkuilen gebroed; dit wordt in de soortpagina van deze soort weergegeven als een territorium.

Kortom een soortenrijk teriorium!


Dit kavel is in 25 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2019 2017 2016 2011 2010 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
geteld Lenny van Drimmelen geteld Lenny van Drimmelen Lenny van Drimmelen Timo Langemeijer Björn Hauksson Arjen Dwarshuis Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs Ben Jacobs
Geen gegevens van 1984, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K51:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K51 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.