Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 2

Oppervlakte:   35,75 ha 
Opp. water:   11,07 ha 
Coördinaten centrum K2:
52°129'N / 4°315'E 

Teller: André Leegwater

Langs het fietspad tussen Wassenaarse slag en Scheveningen is kavel 2 vanaf de Prinsenberg in zuidelijke richting kijkend goed te overzien. Er is nogal wat oppervlaktewater.

Sinds 1958 worden in dit kavel broedvogels geteld. Alleen uit de jaren 1975, 1984, 1995, 1997 t/m 1999 en 2002 t/m 2006 ontbreken gegevens.

Aalscholver, Kleine karekiet en Grasmus zijn de meest voorkomende soorten. Ook Meerkoet, Winterkoning, Heggenmus, Fitis, Tjiftjaf, zwartkop en Nachtegaal zijn goed vertegenwoordigd.

Na 1960 waren (de twee paartjes) Tureluurs in dit kavel verdwenen. Later (eind tachtiger jaren) zijn ook de Kievit en de Wulp vertrokken. Vele jaren lang zijn hier Bergeenden gesignaleerd, maar van deze soort zijn het laatste decennium in heel Meijendel nauwelijks territoria meer aangetroffen.

In 2011 is in dit kavel voor het eerst een territorium vastgesteld van de Cetti's Zanger, een primeur voor heel Meijendel!

Sinds 2006 worden in dit kavel in het najaar en de winter ook de verblijvende vogels geteld. In het najaar foerageren soms honderden zanglijsters, merels en koperwieken op de besheesters. Ook roodborst en goudhaan zijn talrijk in dit jaargetijde en soms vertoont zich de vrij zeldzame bladkoning. 's Winters is het stil in het duin. Dan bevolken met name kuifeenden en meerkoeten het water en is met enige regelmaat een roerdomp te zien.


Dit kavel is in 31 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2001 2000 1996 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater André Leegwater Wim Kooij Wim Kooij Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer Herman v. d. Meer
Geen gegevens van 1984, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K2:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K2 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.