Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 45

Oppervlakte:   40,39 ha 
Opp. water:   8,64 ha 
Coördinaten centrum K45:
52°118'N / 4°321'E 

Teller: Frans Hooijmans

Het mooie waterrijke kavel, ten westen van de Vlakte van Waalsdorp, wordt sinds 1973 bijna onafgebroken geïnventariseerd. (Alleen van 1974, 1984, 1985 en 1994 t/m 1996 ontbreken gegevens.) Overigens wordt ook de Aalscholverkolonie jaarlijks geïnventariseerd.

De Kuifeend en de Meerkoet vormen de overgrote meerderheid van de watervogels. Maar ook van verschillende futen-, ganzen- en andere eendensoorten worden hier jaarlijks territoria geteld.

Fitis en Grasmus zijn momenteel de meest voorkomende soorten in de broedtijd. Ook de Heggenmus, Nachtegaal, Merel en Tjiftjaf zijn hier jaarlijks in ruime aantallen aanwezig. Bergeend, Scholekster, Kievit, Wulp en Tapuit zijn er als broedvogels verdwenen.

Watervogels zijn hier ook ’s winters nadrukkelijk vertegenwoordigd.


Dit kavel is in 35 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Jeroen van der Zwan Jeroen van der Zwan Jeroen van der Zwan Jeroen van der Zwan Jeroen van der Zwan Jeroen v. d. Zwan Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Ron Verhoogh Ron Verhoogh Ron Verhoogh Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Leo van Dam
Geen gegevens van 1984, 1985, 1994, 1995, 1996, 2012.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K45:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K45 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.