Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 42

Oppervlakte:   40,41 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K42:
52°114'N / 4°301'E 

Tellers: Reinder de Boer & Tim den Outer

De Harstenhoek en de omgeving Pompstationsweg lijken wellicht natuurlijk ontstaan, maar het is oud agrarisch gebied. Vanaf 1770 werd het terrein ontgonnen op initiatief van Van der Harst. Een groot gebied werd vlak gemaakt, er werden walletjes aangelegd, kleine nederzettingen opgericht en er ontstonden akkertjes en tuinbouwlandjes. Er zijn nog drie bebouwingsnederzettingsresten herkenbaar in het vlakke deel. In de eerste helft van de vorige eeuw fungeerde het veld als nettenboetstersterrein en van een bebossingsexperiment rest nog een hoek Hemelboombeplanting.

Qua flora komen er mooie Zeedorpenlandschapsoorten voor als Blauwe Bremraap, Wegdistel en Hartgespan. In de trektijd foerageren op het veld Tapuiten, soms vergezeld van Paapjes in de randen. Beflijsters vinden er dan in de ontoegankelijke delen rust en Engelse en Gele Kwikstaarten foerageren rond de grazende Galloways. Hoewel Boomleeuweriken al jaren regelmatig hier gezien worden, hebben ze zich de afgelopen jaren echt gevestigd als broed- én wintervogel. Ook de Roodborsttapuit heeft er inmiddels een paar territoria. Voor de Slechtvalken en Torenvalken van de omringende bebouwing vormt de kavel een jachtgebied en in de randen zijn aardig wat territoria van Nachtegaal en Gekraagde Roodstaart.

In onze dromen hopen we hier op de terugkeer van broedende Tapuiten. Die passen goed in deze paradijselijk kavel. Zal het ooit gebeuren?


Dit kavel is in 13 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1990 1984
Reinder de Boer & 
Tim den Outer
Reinder de Boer & 
Tim den Outer
Reinder de Boer & 
Tim den Outer
Reinder de Boer & 
Tim den Outer
Reinder de Boer Reinder de Boer Reinder de Boer Reinder de Boer Reinder de Boer Reinder de Boer Leo Snellink & 
Tim den Outer
Rob Tolk Johan Bosland
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K42:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K42 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.