Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 41

Oppervlakte:   17,06 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K41:
52°117'N / 4°309'E 

Kavel 41 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Dit kavel wordt gevormd door het terrein van het pompstation van duinwaterbedrijf Dunea. Hier staat de watertoren waar een nestkast van de Torenvalken hangt. Die kast was jarenlang onderdeel van de nesten die via 'Beleef de lente' live konden worden gevolgd. Tegenwoordig kunnen de broedpogingen via de site van Dunea worden gevolgd. Op de soortpagina is meer over deze Torenvalken te lezen. Lees het via deze link.

Het kavel is éénmaal geïnventariseerd (1974). Toen kwamen de Huismus en de Spreeuw daar (nog) verreweg het meest voor.


Het kavel is sinds 1984 nog niet geïnventariseerd.