Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 34

Oppervlakte:   20,64 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K34:
52°127'N / 4°306'E 

Teller: Yolande de Kok

Kavel 34 bestaat voornamelijk uit een deel van de zeereep. Het bevat geen oppervlaktewater en geen bos.

Er is van 1973 t/m 1983 in het voorjaar geïnventariseerd en later nog een keertje in 1994.

Tegen 1980 waren de meeste territoria voor de Fitis en de Veldleeuwerik, al was van deze laatste soort de teruggang zich al aan het inzetten. De Tapuit was toen ook nog duidelijk aanwezig. De opkomst van de Grasmus en de Heggenmus is van later datum. De Roodborsttapuit, Merel en Kneu kunnen heel goed nog steeds te vinden zijn in dit kavel.


Dit kavel is in 11 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2017 2013 2012 2011 2010 2009 1994
Yolande de Kok Yolande de Kok André Leegwater Gerrit Rozeboom & 
André Leegwater
Willem Waterschoot Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Herman van der Meer
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K34:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K34 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.