Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 33

Oppervlakte:   33,12 ha 
Opp. water:   3,41 ha 
Coördinaten centrum K33:
52°123'N / 4°302'E 

Teller: Marianne Geboers

Kavel 33 ligt tussen het strand en het terrein van Dunea in Scheveningen. Het fietspad tussen Scheveningen en de Wassenaarse Slag loopt door het oostelijk deel van het gebied. Het kavel bevat plassen, bosgedeelten en open terrein.

Er is onafgebroken geïnventariseerd in de broedseizoenen van 1974 t/m 1983. Ook van 1987 t/m 1989 zijn gegevens bekend. Sinds 2009 wordt het kavel weer geteld.

De Fitis, de Kuifeend, de Heggenmus en de Nachtegaal spanden in de jaren '70 en '80 de kroon in aantal territoria, gevolgd door de Veldleeuwerik, de Meerkoet en de Winterkoning. Van dit rijtje is tegenwoordig de Veldleeuwerik verdwenen en daarvoor in de plaats lijkt de Graspieper zich te vestigen, de laatste is deze steeds aanwezig met 1 tot 4 territoria.

Je kunt er jaarlijks bijna de klok op gelijk zetten wanneer soorten als Heggenmus, Tjiftjaf, Zwartkop, Fitis, Sprinkhaanzanger, Grasmus, en vooral Roodborsttapuit zich aanmelden. De Torenvalk, die nestelt in de nabij gelegen watertoren, wordt regelmatig biddend in K33 gezien en de familie Buizerd draait er wat rondjes.

Op de drie waterpartijen zijn het hele jaar door, dus ook ‘s winters, naast Meerkoet en Dodaars, Kuifeenden, Tafeleenden, Wilde eenden en Krooneenden te zien. Een Waterral werd er eens bijna door een Havik geslagen. In het riet langs de oevers van het water zijn Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietzanger regelmatige zomergasten. En er zit elk jaar wel ergens een Tuinfluiter.

Er vliegen regelmatig tot wel 20 Zwarte Kraaien in dit kavel rond, maar slechts enkele komen hier tot broeden. De rest doet maar wat en vliegt er rond.

In 2011 is als zeldzaamheid de Roodmus zingend aanwezig geweest. Let in dit kavel verder op soorten als Houtsnip, Kleine Bonte Specht, Glanskop en af en toe een Roerdomp die vanuit een bovengelegen kavel zuidwaarts foerageert.


Dit kavel is in 14 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1989 1988 1987
Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Marianne Geboers Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Dick Aarsen Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K33. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).