Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 32

Oppervlakte:   37,25 ha 
Opp. water:   3,90 ha 
Coördinaten centrum K32:
52°120'N / 4°300'E 

Teller: Johan van Gestel

In het zuidwesten (maar niet het uiterste puntje) van Meijendel, grenzend aan zee, ligt kavel 32. Het ligt langs het fietspad en pal naast het terrein van het pompstation van duiwaterbedrijf Dunea. K32 bestaat uit hoofdzakelijk open terrein maar bevat ook stukken oppervlaktewater.

Het is in het broedseizoen van 1973 t/m 1983 geïnventariseerd (op het jaar 1975 na). Ook van 1987 en 1994 zijn inventarisatiegegevens bekend. Sinds 2009 wordt het kavel jaarlijks geteld.

In de tweede helft van de zeventiger jaren was hier de Huismus nog de meest voorkomende soort. Daarna kwam de Fitis en dan de Kneu. De Kuifeend, de Heggenmus, de Houtduif en de Meerkoet waren ook ruim vertegenwoordigd. Het aantal Merels was ongeveer gelijk aan dat van de Ringmus.

Click een jaartal in onderstaand overzicht om te zien hoe de territoria tegenwoordig verdeeld zijn. De nodige veranderingen zijn (uiteraard) zichtbaar. Het zijn nu vooral de Fitus en Grasmus, beide doen het goed in heel Meijendel en staan in de 'Top 10'. Van de Kneu zijn hier na 2011 geen broedgevallen vastgesteld. Ook Huismus en Ringmus hebben in K32 - net als in het hele gebied - geen territoria meer.


Dit kavel is in 13 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1994 1987
Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan v. Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Wim Kooij Paul Korstanje
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K32. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).