Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 32

Oppervlakte:   37,25 ha 
Opp. water:   3,90 ha 
Coördinaten centrum K32:
52°120'N / 4°300'E 

Teller: Johan van Gestel

In het zuidwesten (maar niet het uiterste puntje) van Meijendel, grenzend aan zee, ligt kavel 32. Het ligt langs het fietspad en pal naast het terrein van het pompstation van duiwaterbedrijf Dunea. K32 bestaat uit hoofdzakelijk open terrein maar bevat ook stukken oppervlaktewater.

Het is in het broedseizoen van 1973 t/m 1983 geïnventariseerd (op het jaar 1975 na). Ook van 1987 en 1994 zijn inventarisatiegegevens bekend. Sinds 2009 wordt het kavel jaarlijks geteld.

In de tweede helft van de zeventiger jaren was hier de Huismus nog de meest voorkomende soort. Daarna kwam de Fitis en dan de Kneu. De Kuifeend, de Heggenmus, de Houtduif en de Meerkoet waren ook ruim vertegenwoordigd. Het aantal Merels was ongeveer gelijk aan dat van de Ringmus.

Click een jaartal in onderstaand overzicht om te zien hoe de territoria tegenwoordig verdeeld zijn. De nodige veranderingen zijn (uiteraard) zichtbaar. Het zijn nu vooral de Fitus en Grasmus, beide doen het goed in heel Meijendel en staan in de 'Top 10'. Van de Kneu zijn hier na 2011 geen broedgevallen vastgesteld. Ook Huismus en Ringmus hebben in K32 - net als in het hele gebied - geen territoria meer.


Dit kavel is in 18 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1994 1987
Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan v. Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Johan van Gestel Wim Kooij Paul Korstanje
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K32:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K32 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.