Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 1B

Oppervlakte:   29,73 ha 
Opp. water:   6,47 ha 
Coördinaten centrum K1B:
52°124'N / 4°320'E 

Tellers: Tim den Outer & Reinder de Boer

Evenals kavel 1A bevat kavel 1B vrij veel open water. Sinds 1958 is dit kavel in het broed­seizoen alleen in 1984 niet geïnventariseerd; in alle andere jaren wél.

Fitis, Tjiftjaf en Grasmus zijn dan de meest voorkomende soorten. Meerkoet, Winterkoning, Heggenmus en Merel zijn ook vrij talrijk. Sinds een paar jaren is er definitief een Glanskop gevestigd en de Zanglijster vierde er in 2004 z’n eerste lustrum (met 2 territoria).

Sinds enkele jaren zijn er geen territoria meer gesignaleerd van Boomvalk, Waterral, Stormmeeuw en Kneu. Opmerkelijk is dat ook de Fazant hier al twee jaar niet meer is waargenomen. De Bergeend is al een zestal jaren geleden verdwenen. Een duidelijke afname tekent zich in het afgelopen decennium hier ook voor de Houtduif af.

’s Winters is er sporadisch geïnventariseerd. In herfst en winter zal echter de aanwezigheid van watervogels geen verbazing wekken (tenzij de plassen geheel bevroren zijn).


Dit kavel is in 40 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Tim den Outer & 
Reinder de Boer
Tim den Outer & 
Reinder de Boer
Tim den Outer & 
Reinder de Boer
Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo van Dam Leo van Dam Leo van Dam Leo van Dam Leo van Dam Leo van Dam Leo van Dam Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof & 
Leo van Dam
Caroline Fonhof Caroline Fonhof Caroline Fonhof
Geen gegevens van 1984.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K1B:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K1B te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.