Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 17B

Oppervlakte:   22,54 ha 
Opp. water:   3,08 ha 
Coördinaten centrum K17B:
52°136'N / 4°326'E 

Teller: Pamela Rijks

Halverwege het fietspad Wassenaarse slag – Scheveningen ligt kavel 17B, aan de westkant. Het bevat in vergelijking met vele andere kavels vrij veel oppervlaktewater.

Sinds 1992 is het kavel onafgebroken afzonderlijk geïnventariseerd.

Fitis, Grasmus, Heggenmus, Kleine karekiet en Nachtegaal vormen in het broedseizoen de hoofdbewoners en op het water de Meerkoet. De Merel en de Braamsluiper bezetten ongeveer een handvol territoria. De Tjiftjaf en de Winterkoning zijn in 2005 teruggevallen naar eveneens een handvol territoria, maar zij waren in de jaren daarvóór meer vertegenwoordigd. Meestal zijn ook twee paartjes Blauwborsten aanwezig.

De Fazant is hier in het broedseizoen al sinds 2002 niet meer waargenomen, wel af en toe in het (late) najaar. In herfst en winter overheersen de watervogels (eenden, meerkoeten e.d.) in aantallen.

Een apart vermeldenswaardige waarneming is het duo Baardmannetje in november 2004.


Dit kavel is in 29 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Pamela Rijks Pamela Rijks Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Jan Oppentocht Ton Lansink Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink Gert Wilmink
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K17B. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).