Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 17B

Oppervlakte:   22,54 ha 
Opp. water:   3,08 ha 
Coördinaten centrum K17B:
52°136'N / 4°326'E 

Tellers: Pamela Rijks & Lis Stolp

Halverwege het fietspad Wassenaarse slag – Scheveningen ligt kavel 17B, aan de westkant. Het bevat in vergelijking met vele andere kavels vrij veel oppervlaktewater.

Sinds 1992 is het kavel onafgebroken afzonderlijk geïnventariseerd.

Fitis, Grasmus, Heggenmus, Kleine karekiet en Nachtegaal vormen in het broedseizoen de hoofdbewoners en op het water de Meerkoet. De Merel en de Braamsluiper bezetten ongeveer een handvol territoria. De Tjiftjaf en de Winterkoning zijn in 2005 teruggevallen naar eveneens een handvol territoria, maar zij waren in de jaren daarvóór meer vertegenwoordigd. Meestal zijn ook twee paartjes Blauwborsten aanwezig.

De Fazant is hier in het broedseizoen al sinds 2002 niet meer waargenomen, wel af en toe in het (late) najaar. In herfst en winter overheersen de watervogels (eenden, meerkoeten e.d.) in aantallen.

Een apart vermeldenswaardige waarneming is het duo Baardmannetje in november 2004.


Dit kavel is in 33 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992
Pamela Rijks & 
Lis Stolp
Pamela Rijks & 
Lis Stolp
Pamela Rijks & 
Lis Stolp
Pamela Rijks Pamela Rijks Pamela Rijks Frans Hooijmans Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Tanja Wit Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Ad Tates Jan Oppentocht Ton Lansink Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink & 
Hetty Wilmink-de Wijs
Gert Wilmink Gert Wilmink
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K17B:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K17B te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.