Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 16S

Oppervlakte:   12,23 ha 
Opp. water:   1,05 ha 
Coördinaten centrum K16S:
52°142'N / 4°339'E 

Teller: Cees de Vormer

Kavel 16S is een betrekkelijk klein maar heel gevarieerd kavel. Het grenst aan het fietspad Scheveningen – Wassenaarse slag en ligt aan de westkant hiervan. Het bevat zelf weinig oppervlaktewater (enkele uitlopers van de plas in kavel 16) maar tamelijk veel rietkragen die de begrenzing vormen met de plassen in zowel kavel 15 als kavel 16.

Pas sinds 2003 wordt het jaarlijks geïnventariseerd; alleen in de broedseizoenen van 1976 en 1977 is er ook geteld.

De vogelsoort die hier de meeste territoria inneemt, is de Fitis. Deze wordt gevolgd door de Tjiftjaf, de Nachtegaal en de Grasmus. De Winterkoning huist er ook nadrukkelijk.

In het riet zijn in het voorjaar de Kleine karekiet en ook de Dodaars aanwezig.


Dit kavel is in 8 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2019 2018 2017 2015 2006 2005 2004 2003
Cees de Vormer Cees de Vormer Cees de Vormer Adri Remeeus H. de Bruin H. de Bruin H. de Bruin H. de Bruin
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen ook grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K16S. Click hier

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan in een 'popup'venster.
De soorten worden daarin alfabetisch gesorteerd, maar dat kan ook
op familie (knop [gp] re-boven in dat venster).