Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 16S

Oppervlakte:   12,23 ha 
Opp. water:   1,05 ha 
Coördinaten centrum K16S:
52°142'N / 4°339'E 

Teller: Ton Lansink

Kavel 16S is een betrekkelijk klein maar heel gevarieerd kavel. Het grenst aan het fietspad Scheveningen – Wassenaarse slag en ligt aan de westkant hiervan. Het bevat zelf weinig oppervlaktewater (enkele uitlopers van de plas in kavel 16) maar tamelijk veel rietkragen die de begrenzing vormen met de plassen in zowel kavel 15 als kavel 16.

Pas sinds 2003 wordt het jaarlijks geïnventariseerd; alleen in de broedseizoenen van 1976 en 1977 is er ook geteld.

De vogelsoort die hier de meeste territoria inneemt, is de Fitis. Deze wordt gevolgd door de Tjiftjaf, de Nachtegaal en de Grasmus. De Winterkoning huist er ook nadrukkelijk.

In het riet zijn in het voorjaar de Kleine karekiet en ook de Dodaars aanwezig.


Dit kavel is in 12 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2015 2006 2005 2004 2003
Ton Lansink Ton van Strien Ton van Strien Ton van Strien Cees de Vormer Cees de Vormer Cees de Vormer Adri Remeeus H. de Bruin H. de Bruin H. de Bruin H. de Bruin
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K16S:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K16S te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.