Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 16

Oppervlakte:   40,95 ha 
Opp. water:   1,69 ha 
Coördinaten centrum K16:
52°144'N / 4°333'E 

Teller: Adri Remeeus

Er zijn maar weinig kavels in Meijendel die vanaf 1958 onafgebroken zijn geïnventariseerd in het broedseizoen. Kavel 16 is er een van. Het grenst aan de westkant, over de zeereep, aan het strand. Aan de oostkant ligt in het kavel een plas oppervlaktewater. Een klein deel hiervan wordt bij kavel 16S geïnventariseerd.

Kavel 16 heeft grotendeels een open karakter (er is weinig bos).

De Fitis komt de paar laatste jaren in het voorjaar het meest voor, onmiddellijk gevolgd door de Grasmus. Dan sluiten de Heggenmussen en de Nachtegalen aan (met elk meer dan tien territoria). De Meerkoet en de Kleine karekiet zijn ten opzichte van enkele jaren geleden een beetje achteruitgegaan, maar nog steeds duidelijk aanwezig. Bij de Merel en de Tjiftjaf ligt dit precies andersom: de laatste jaren bezetten zij een of enkele territoria meer dan daarvóór. Vrij stabiel zijn al geruime tijd o.a. de Graspieper, de Braamsluiper en de Roodborsttapuit, terwijl de Winterkoning een paar moeilijke jaren achter de rug lijkt te hebben.

In dit kavel is in de tachtiger jaren een deel van de meeuwenkolonie gevestigd geweest (Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw en Stormmeeuw). Deze kolonie was in 1992 helemaal weg. Andere verdwenen soorten zijn bijv. Scholekster, Wulp, Veldleeuwerik, Boompieper, Paapje en Tapuit. Ook de Houtduif is hier bijna geheel verdwenen.

In de herfst en winter is het tamelijk rustig in het kavel. Soms worden er de Waterral en de Watersnip waargenomen. Eind 2004 zijn er enkele Baardmannetjes en een IJsvogel gezien.


Dit kavel is in 41 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K16:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K16 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.