Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 15

Oppervlakte:   30,18 ha 
Opp. water:   1,86 ha 
Coördinaten centrum K15:
52°148'N / 4°333'E 

Teller: Adri Remeeus

Kavel 15 strekt zich uit tot aan zee. Aan de oostkant is er een plas in het kavel en aan de westkant de zeereep. Het kavel heeft een voornamelijk open karakter (er is weinig bos).

Van het kavel als zodanig (d.w.z. van kavel 15 als afzonderlijk kavel) zijn vrijwel alleen maar over de laatste twintig jaar opeenvolgende inventarisatiegegevens bekend.

De Grasmus, de Fitis, de Heggenmus en de Kleine karekiet zijn (in deze volgorde) in dit kavel momenteel de soorten met de meeste territoria in de broedtijd, gevolgd door Meerkoet, Kneu, Graspieper, Nachtegaal en Merel.

Verdwenen zijn de meeuwen (hier was in de tachtiger jaren een deel van de meeuwenkolonie van Meijendel), de Ringmus, de Tapuit en de duiven (Houtduif en Zomertortel). Ook de Scholekster, de Wulp en de Fazant bezetten er al jaren geen territoria meer. Boomleeuwerik, Goudvink, Gaai en Zwarte kraai zijn enkele van de soorten die ervoor in de plaats zijn gekomen, zij het niet in grote aantallen.

In de herfst en winter is het er in het algemeen vrij rustig. Soms zijn er groepen verzamelde vogels (zoals Meerkoeten of sommige lijstersoorten) in het kavel aanwezig, maar meestal zijn deze groepen minder groot dan elders in Meijendel.


Dit kavel is in 39 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985
Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Yolande de Kok Yolande de Kok Adri Remeeus Adri Remeeus Yolande de Kok Yolande de Kok Yolande de Kok Ton Lansink Ton Lansink Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Jan Oppentocht Anne-Marie Oppentocht Anne-Marie Oppentocht Anne-Marie Oppentocht Anne-Marie Oppentocht Anne-Marie Oppentocht Anne-Marie Oppentocht Johan Bosland
Geen gegevens van 1984, 1986.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K15:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K15 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.