Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 14

Oppervlakte:   37,65 ha 
Opp. water:   4,47 ha 
Coördinaten centrum K14:
52°149'N / 4°344'E 

Teller: Ton Lansink

Ruim 10% van de oppervlakte van K14 bestaat uit water, verder is het voornamelijk open terrein.

Het kavel is vrijwel vanaf de introductie van de BMP-methode geïnventariseerd, slechts de jaren '84 en '85 zijn gemist. K14 behoort daarmee tot de best onderzochte kavels van Meijendel wat betreft vogels in het broedseizoen.

Fitis, Kleine karekiet en Grasmus bezetten de meeste territoria, maar ook de Meerkoet is er ruim vertegenwoordigd. Dit laatste geldt trouwens (zij het in iets mindere mate) voor meer soorten watervogels, zoals Dodaars, Krakeend, Wilde eend, Tafel- en Kuifeend. Ook Fuut, Waterhoen en Rietgors zijn al jaren vaste bewoners in de broedtijd. De Heggenmus, Tjiftjaf, Nachtegaal en Winterkoning verdienen het eveneens hier te worden genoemd.

Duinpan in K14. Foto: Jan Oppentocht

Kavel 14 vormt een van de weinig plekken in Meijendel waar de laatste jaren de Kievit (nog) territoria inneemt. Graspiepers, Merels en Zwartkoppen, en al langer ook de Tjiftjaf, lijken heel geleidelijk in opkomst. Ook enkele mezen- en kraaiensoorten zijn de laatste twintig jaar vertegenwoordigd.

De kolonie van vooral Zilver- en Kleine mantelmeeuwen hier is eind tachtiger jaren verdwenen. Van de enkele Stormmeeuwen uit die tijd is er nog altijd eentje over. De laatste Bergeend is na 2001 vertrokken. Slobeenden zijn er in de broedperiode ook al enkele jaren niet meer.

In de herfst en winter wordt kavel 14 samen met 13 geïnventariseerd. Daarbij vallen in kavel 14 vooral de grote aantallen water- en oevervogels op (eenden, meerkoeten, rallen e.d.). Sporadisch (2004) zijn bijv. een IJsvogel of een paar Baardmannetjes gesignaleerd.


Dit kavel is in 39 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986
Ton Lansink Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Paul Korstanje
Geen gegevens van 1984, 1985.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K14:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K14 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.