Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 13S

Oppervlakte:   52,37 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K13S:
52°153'N / 4°340'E 

Teller: Bart Dijkstra

Kavel 13S wordt in het broedseizoen sinds 1976 geïnventariseerd (m.u.v. de jaren 1986 en 1990). Het is het meest noordelijke aan zee grenzende kavel van Meijendel. De zeereep maakt deel uit van dit kavel. Aan de landzijde bevinden zich enkele vochtige duinvalleien (behorend tot de Kikkervalleien), waarvan er één een ondiepe duinplas vormt.

Grasmus, Fitis, Heggenmus en Nachtegaal zijn hier soorten met de meeste territoria. De Graspieper is er de laatste jaren duidelijk in opkomst. De Sprinkhaanzanger is er eveneens jaarlijks te horen.

Tot in de tachtiger jaren was hier een aanzienlijk deel van de meeuwenkolonie, die overigens daarna geheel verdwenen is (mogelijk met de opkomst van de Vos). Er waren vooral veel Zilver- en Kleine mantelmeeuwen, maar ook Stormmeeuwen.

Ook tijdens de najaarstrek zijn de Graspiepers een vermelding waard, naast diverse andere soorten zoals de Spreeuw, Lijster, Roodborst en vinkensoorten. In de trektijd, vooral in het najaar, wordt zo nu en dan ook een Velduil waargenomen. Op drassige plaatsen overwinteren vaak enkele Bokjes. Gedurende de trektijd in het voorjaar zijn regelmatig Beflijsters aanwezig.


Dit kavel is in 39 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1985 1984
Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Ico Hoogendoorn Ico Hoogendoorn Ico Hoogendoorn Jan Oppentocht Jan Oppentocht M. van der Linde Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra
Geen gegevens van 1986, 1990.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K13S:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K13S te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.