Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 13

Oppervlakte:   16,78 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K13:
52°153'N / 4°351'E 

Teller: Ton Lansink

Aan de westkant langs het fietspad van de Wassenaarse slag naar Scheveningen ligt kavel 13, niet ver van het Ganzenhoekbos. Het water van kavel 14 vormt de grens met dit kavel. Het terrein is overwegend vrij open.

Het kavel is alleen van 1984 t/m 1990 niet geïnventariseerd, verder wel en al vanaf 1958.

Fitis, Grasmus en Heggenmus vormen in het broedseizoen de meest voorkomende soorten. Nachtegaal, Roodborsttapuit, Winterkoning, Merel, Tjiftjaf, Koolmees, Kneu en Kauw zijn ook vaste bewoners in deze periode.

Al twintig jaar geleden zijn de Kievit, Scholekster, Wulp en Paapje verdwenen, later gevolgd door de Tapuit en ook de Veldleeuwerik. De piepers (Gras- en Boompieper) leken (op bescheiden schaal) aan een terugkeer begonnen, echter de laatste Graspieper is in 2015 vastgesteld na al jaren van afwezigheid.

In de herfst en winter wordt kavel 13 samen met 14 geïnventariseerd. Omdat in kavel 14 de meeste waarnemingen plaatsvinden, is hierop bij kavel 14 nader ingegaan.


Dit kavel is in 34 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Ton Lansink Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Luuk Wanders & 
René Wanders
Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K13:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K13 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.