Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 12A

Oppervlakte:   70,25 ha 
Opp. water:   1,80 ha 
Coördinaten centrum K12A:
52°147'N / 4°366'E 

Teller: Nora Kösters

Kavel 12A bevat een uitloper van de plas in kavel 10. Naast dit water komt er ook bos en meer open duin voor. Een gevarieerd terrein dus.

Hier is vanaf 1958 bijna alle jaren geïnventariseerd; alleen in de broedseizoenen van 1984 en1987 t/m 1989 is er niet geteld.

In 2005 is na de Fitis de Houtduif in aantal territoria de meest voorkomende soort. Dit is opvallend omdat het aantal na hoog te zijn geweest in begin jaren negentig daarna juist al meerdere jaren laag is geweest.

Na de Houtduif volgen in aantal Heggenmus, Nachtegaal, Grasmus, Merel, Tjiftjaf en Koolmees, maar elk van deze soorten had hier een jaar of vijf geleden het dubbele aantal territoria of zelfs meer.

Afgenomen (in 2005) zijn vooral eenden (ook eendensoorten), andere duivensoorten (er waren af en toe enkele Holenduiven en Zomertortels) en – al veel langer geleden – bijv. de Tapuit.

In herfst en winter vormen mezen en merels een aanzienlijk deel van de waarnemingen. Ook dan zijn er niet veel eenden gezien.


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1986 1985
Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Nora Kösters Ruud Cuperus Ruud Cuperus Ruud Cuperus Ruud Cuperus Ruud Cuperus & 
Theo Verstrael
Ruud Cuperus & 
Theo Verstrael
Ruud Cuperus & 
Theo Verstrael
Ruud Cuperus & 
Theo Verstrael
Ruud Cuperus & 
Theo Verstrael
Ruud Cuperus & 
Theo Verstrael
René Wanders Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Frank van der Meer Frank van der Meer
Geen gegevens van 1984, 1987, 1988, 1989.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K12A:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K12A te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.