Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 1A

Oppervlakte:   43,69 ha 
Opp. water:   11,07 ha 
Coördinaten centrum K1A:
52°123'N / 4°313'E 

Teller: Leo Snellink

Vanuit Scheveningen ligt kavel 1A direct achter het terrein van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH), waarop ook de watertoren staat. Het is een terrein met vrij veel open water.

Sinds 1958 is het in het voorjaar op drie jaar na altijd geïnventariseerd. (Alleen in 1984, 1985 en 2000 is er niet geteld.)

De soorten Fitis, Tjiftjaf, Kleine karekiet, Grasmus, Winterkoning en Heggenmus komen er in het broedseizoen veel voor. De laatste paar jaren zijn de Canadese Gans, de Boomleeuwerik, de Roodborsttapuit en de Glanskop verschenen.

Tot en met 1997 was er gedurende een aantal jaren een territorium van de Bosuil, maar deze is na 1997 niet meer waar­genomen. ’s Winters zijn er (uiteraard) aanzienlijke aantallen watervogels. In de herfst en winter vinden er in het kavel zelden tellingen plaats, dus bijzondere waarnemingen zijn er in deze jaargetijden niet te melden.


Dit kavel is in 38 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Robbert v. d. Zwan Robbert v. d. Zwan Robbert v. d. Zwan Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink Leo Snellink
Geen gegevens van 1984, 2000, 2008.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K1A:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K1A te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.