Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

Niewsberichten en -archief

Klik een verkorte weergave hieronder voor het gehele bericht.

(22-3-2020)

Maart 2020: hoge aantallen en veel soorten  
Net als vorig jaar in maart was er deze keer in de periode vóór de tellingen veel nattigheid gevallen, maar op de teldata zelf was het weer nu duidelijk aan het verbeteren. De waargenomen vogeldichtheid bereikte dan ook een top voor deze maand …

(23-2-2020)

Februaritelling: geen stormachtige resultaten  
Deze midmaandtelling van februari viel min of meer tussen twee stevige stormen in: Ciara en Dennis. In de telresultaten was daarvan weinig te merken? Er werden 3.286 vogels (70 soorten) gemeld, uit 25 kavels (8,9 km²). Het verschil met de vorige …

(22-1-2020)

Gemiddelde januaritelling  
De midmaantelling van januari leverde gemiddelde aantallen. Tot dusverre zijn 3.640 vogels gemeld, op 9,9 km 2 (26 kavels), verdeeld over 73 soorten. Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van …

(6-1-2020)

Sovon roept 2019 uit tot het 'Jaar van de Wilde Eend' vanwege aanhoudende afname van de soort.  
"De matige afname van onze meest talrijke en wijdverspreide watervogel, de Wilde Eend, houdt de gemoederen bezig. Sinds 1990 is ongeveer 30% van de Nederlands broedpopulatie verdwenen. …

(21-12-2019)

Decembertelling 2019: Relatief veel leuke aan water gebonden soorten  
Verhoudingsgewijs zijn er in december veel kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd. Deze kavels krijgen overigens bij de ‘wintertellingen’ steeds zo veel mogelijk voorrang. Dat wordt in dit geval mooi zichtbaar aan de telresultaten: …

(1-12-2019)

Novembertelling: 83 soorten  
Bij de midmaandtelling van november zijn maar liefst 83 soorten geteld. Het ging om 5.674 vogels, op 10,4 km2 (28 kavels). Voorzitter Jan Westgeest schrijft maandelijks een verslag van de wintertellingen die de leden van Vogelwerkgroep Meijendel …

(13-11-2019)

Meijendel en Berkheide samen belangrijk vogelgebied  
Meijendel heeft een officiële status als belangrijk vogelgebied verworven. Dat staat in het rapport Important Bird Areas in the Netherlands 2019. Meijendel wordt daarin, tezamen met buur Berkheide, opgevoerd als een IBA: een Important Bird and …

1 2 3 4 5 6 7 8 9
archief