Home page Zoeken
top

VWG-Meijendel → Nieuws

(6-9-2013)

Gehoorapparaat verbetert telresultaten


Het tellerscorps vergrijst. Dat kan tot problemen leiden bij de deelname aan telprojecten, maar heeft het ook invloed op de telresultaten? Voor broedvogels zou dat zomaar kunnen.

De Deense vogelaar Bo Kayser, ouder wordend en met lichte gehoorproblemen, onderzocht dit op twee routes waar hij punttellingen verricht voor het landelijke monitoringprogramma. Het aandeel vogels op gehoor ontdekt, steeg met gehoorapparaat van 60% naar 69% en het totaal aantal geregistreerde individuen nam met 58% toe.

Zoals te verwachten, was het verschil het grootst bij soorten die een hoog geluid produceren (aantal geregistreerde individuen toenemend met 72%, N=17 soorten) en het minst bij soorten met een laag geluid (+30%, N=10). Ook bij soorten die er qua toonhoogte tussenin zitten, namen de resultaten flink toe (+64%, N=26).

Het advies van Kayser is duidelijk. Ouder dan pakweg 60 jaar? Laat je oren controleren en schroom niet om een gehoorapparaat te gebruiken! Klik hier voor het volledige artikel in het Dansk Ornitologisk Forening Tidsskrift.

Bron: Sovon