Home page Zoeken
top

Natuurherstelprojecten in Meijendel

Drie grootscheepse natuurherstelprojecten in Meijendel
[Door Adri Remeeus¹]

Waterwinner Dunea heeft in het kader van PIM, het duingebied Meijendel bij Wassenaar op drie plaatsen grondig onderhanden genomen om er de oorspronkelijk duinnatuur terug te brengen.

PIM staat voor Project Investering Meijendel. PIM is een kapstok waar veel aan hangt: natuurherstel wordt waar mogelijk gecombineerd met noodzakelijk onderhoud aan winningen. In dit artikel worden enkele van deze projecten toegelicht.

PIM is gestart in najaar 2011 met het project Helmduinen. Hier werd het dynamisch proces en enkele vochtige valleien hersteld over totaal 15 hectare. In de nazomer van 2012 volgden nieuwe projecten in het noordelijk deel van Meijendel dat vrijwel niet voor publiek toegankelijk is. Het artikel beschrijft natuurherstel aan een drietal paraboolduincomplexen. Het gaat om Kijfhoek en Bierlap, de Ellenboogsprang en de Vinkenhoek.

Lees hier het artikel…

[¹] Adri Remeeus is duinconsulent voor Meijendel en zelfstandig natuuronderzoeker.
Dit artikel is gepubliceerd in DuiN nr. 3, september 2013. (DuiN is het magazine van Stichting Duinbehoud.)
De Kikkervalleien van Meijendel: terug naar de natuur
[Door Marc Janssen²]

Meijendel is een waterwingebied met infiltratieplassen. Die zijn niet allemaal meer nodig. Besloten werd de infiltratie in de Kikkervalleien te stoppen en deze duivalleien terug te geven aan de natuur. Dat gebeurde eind vorige eeuw. De vraag is hoe en hoe snel de natuur zal herstellen.

In 1995 is tussen de provincie Zuid-Holland en het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (nu: Dunea) een bestuursovereenkomst afgesloten over de toekomst van de waterwinning in de duinen. Eén van de afspraken daarin is het stoppen van de waterwinning in de Kikkervalleien (noordwest Meijendel). De invloed van de waterwinning zou moeten worden geminimaliseerd en het regenwater zou weer bepalend moeten worden voor de ecologische kwaliteit van de vochtige duinvalleien.

Lees hier het artikel…

[²] Marc Janssen is consulent van de Stichting Duinbehoud.
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Frans Hooijmans en het drinkwaterbedrijf Dunea.
Deze tekst is overgenomen uit DuiN nr. 2, juni 2012. (DuiN is het magazine van Stichting Duinbehoud.)