Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2018 - 2019
(25-11-2018)

Novembertelling 2018: Dodaarzen, Grote zilverreigers en veel bijzonderheden  
Evenals in oktober was het weer - vooral zaterdag - erg mooi. De Dodaars, Grote zilverreiger en Grote barmsijs braken hun dichtheidsrecords (over de laatste 10 jaren). Verder was er deze maand een aantal ‘ongewone’ bijzonderheden. Op het moment van schrijven waren er 85 vogelsoorten doorgegeven, over 11,0 km² (31 kavels). De …

(21-10-2018)

Oktobertelling 2018: Bladeren vallen, Bladkoningen vallen op  
Bij stralend weer en hoge temperaturen werden absolute dichtheidsrecords (over alle telmaanden in de afgelopen 10 jaar) gebroken voor Grauwe gans, Brandgans, Bladkoning en Rietgors. Een grote bijzonderheid was ook een Grote pieper. Op 11,9 km 2 (32 kavels) zijn 88 vogelsoorten aangetroffen, iets minder dan vorig jaar, maar ruim boven het …

(24-9-2018)

Septembertelling 2018: over Boomleeuweriken, Merels en bijzondere vondsten  
De totale waargenomen vogeldichtheden (in aantal/km²) in de septembermaanden van de laatste 10 jaar, vergeleken met de gemiddelde waarde ervan. De Boomleeuweriken zijn in de bonen en de Merels in mineur, maar de positieve waarnemingen overheersen …

Seizoen wintertellingen 2017 - 2018
(25-3-2018)

Maarttelling 2018 en eindverslag bijzonder rijk seizoen 2017-2018  
Dichtheidsverloop (in aantallen per km²)  van het totaal van alle soorten in 2017-2018, vergeleken met gemiddelden en maxima in de afgelopen tien jaar.  We kijken terug op een uiterst rijk vogelseizoen: alle …

1 2 3 4 5 6 7