Home page Zoeken
top

De werkgroep arrow Wintertellingen

Introductie

Van september tot en met maart, doen leden van de werkgroep een wintertelling. Op de zaterdag van het middelste weekend van de maand worden alle vogels die in hun kavel(s) aanwezig zijn, zo nauwkeurig mogelijk geteld. Bij de meeste soorten kan het aantal waargenomen individuele vogels goed worden vastgesteld, bij grote zwermen betekent het soms een schatting, maar dan wel een gefundeerde.

Sinds het seizoen 2013-2014 wordt van deze tellingen op de website verslag gedaan. De meest opvallende en bijzondere waarnemingen, zoals van interessante wintergasten, worden op verhalende wijs gepresenteerd. De verslagen pretenderen niet volledig te zijn, maar zijn een goede weergave van de ontwikkelingen door de lopende winter en door de seizoenen.

De rankschikking van de verslagen loopt terug in de tijd, het laatste verslag staat bovenaan.

Seizoen wintertellingen 2017 - 2018
(25-3-2018)

Maarttelling 2018 en eindverslag bijzonder rijk seizoen 2017-2018  
Dichtheidsverloop (in aantallen per km²)  van het totaal van alle soorten in 2017-2018, vergeleken met gemiddelden en maxima in de afgelopen tien jaar.  We kijken terug op een uiterst rijk vogelseizoen: alle …

(24-2-2018)

Februaritelling 2018: Zon brengt veel vogels aan het licht, nu ook Kolganzen!  
Na de maanden december en januari, waarin de zon zich erg weinig had laten zien, kwam in het telweekend van februari haar licht in ruime mate terug. De vogels wisten er wel raad mee: allicht werd voedsel bijgelicht en af en toe was er zelfs al een voorzichtige zangoefening hoorbaar (op de overigens nog frisse ochtenden). De berekende …

(21-1-2018)

Januaritelling 2018: Na het vuurwerk: de vliegtuigen  
We tellen ze niet, maar na Oud en Nieuw was in de duinen het meeste geluid misschien wel afkomstig van vliegtuigen. Mogelijk valt het lang niet alle tellers op; zij zijn natuurlijk gespitst op andere geluidjes. Maar het zijn eigenlijk vooral vliegtuigen die de ‘januari-stilte’ doorbreken. De vogels hebben het druk met het …

(24-12-2017)

Decembertelling 2017: Vogelvuurwerk: vredig, verrassend en virtuoos!  
 Zwarte mees in kavel 77. (Foto: Jan Westgeest) Wie vreest dat na sinterklaas de tijd van surprises voorbij is, doet er goed aan vogels te gaan inventariseren. Oppervlakkig beschouwd lijkt  de vogelwereld in de donkere dagen rond …

1 2 3 4 5 6