Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 8

Oppervlakte:   46,95 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K8:
52°145'N / 4°352'E 

Kavel 8 wordt dit seizoen geteld

Kavel 8 kent een gevarieerde begroeiing maar is zonder waterpartijen. Bovendien ligt het tamelijk besloten. K8 is in het broedseizoen nagenoeg elk jaar geïnventariseerd (zie overzicht hieronder).

Hier is in de jaren rond 1980 een aanzienlijk deel van de meeuwenkolonie geweest, maar deze meeuwen (Zilvermeeuw, Kleine mantelmeeuw en een paar Stormmeeuwen) zijn geheel verdwenen, mogelijk als gevolg van de komst van de Vos. In dezelfde periode zijn de vele Zomertortels en de paar Scholeksters, Houtsnippen en Wulpen verdwenen. In de jaren zestig zijn er in dit kavel nog territoria van verschillende eenden vastgesteld, maar ook daar is al jaren geen sprake meer van.

De Houtduif heeft hier in de jaren '80 en '90 een periode met tientallen territoria gekend maar dit aantal schommelt de laatste jaren rond de 5. Mogelijk dat de aanwezigheid van de Havik in een nabijgelegen kavel hier debet aan is. Tot begin jaren '80 kwam er geregeld een Ransuil voor, sindsdien van tijd tot tijd de Bosuil.

Het landschap in K8

Al jaren zorgt de Fitis voor de meeste broedgevallen in K8 met tientallen territoria. Daarna komen Grasmus, Heggenmus, Merel en Nachtegaal, op de voet gevolgd door Zwartkop, Pimpelmees, Koolmees, Tjiftjaf en Vink. Deze laatste soort is overigens, net als in heel Meijndel, sterk in opkomst. Soorten als Braamsluiper, Spinkhaanzanger, Goudvink, Boomkruiper en Gekraagde roodstaart zijn al meerdere jaren in geringe aantallen (minder dan 10) aanwezig. Sinds 2013 broedt de Appelvink hier jaarlijks.

In herfst en winter worden er overwegend vogels van bossen en struweel waargenomen (mezen, vinken, gaaien en kraaien), met een aparte vermelding van de lijstersoorten (m.n. Kramsvogel en Koperwiek) in vooral de late herfst. En af en toe laat een roofvogel zich zien of horen. Aan de oostgrens met K7 laten zich in koude winters ook Klapeksters zien.

Bekijk diverse fotoseries gemaakt in dit kavel via het menu [Meijendel]


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
geteld geteld geteld Wim Kooij Wim Kooij Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Dick Bos & 
Wim Calame
Dick Bos Dick Bos Dick Bos René Wanders René Wanders René Wanders René Wanders René Wanders Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame Wim Calame & 
P. Nieuwvelt
Jaap Hooijmans Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra Bart Dijkstra René Wanders René Wanders René Wanders René Wanders René Wanders
Geen gegevens van 1998, 2009, 2018, 2019.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K8:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K8 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.

naar boven