Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 84

Oppervlakte:   23,00 ha 
Opp. water:   0,71 ha 
Coördinaten centrum K84:
52°117'N / 4°338'E 

Teller: Martin Koole

Kavel 84 heeft binnen haar grenzen de grote Bourdonklok in de klokkenstoel van het monument Waalsdorpervlakte en kent ondanks haar beperkte oppervlak van ca. 23 ha, toch voldoende afwisseling in biotoop. Langs het fietsparcours dat dit kavel doorsnijdt, ervaart de bezoeker een deel van deze verscheidenheid: open terrein wisselt af met stroken duinbos. Ook kan men wandelen door zandduintjes. Geheel aan de oostkant treft men de steile buitenduintrap die onverwachts toegang verschaft tot de aangrenzende sportvelden. Het kleine meer ligt verborgen in het voor bezoekers verboden gedeelte aan de westzijde van het terrein.

Dankzij deze afwisseling van bos met meer open terrein telt het aantal gespotte vogelsoorten door de seizoenen op tot een kleine 60 soorten. In het lage struweel scoort de Nachtegaal hoog, evenals de Fitis en de Grasmus. In het meer leeft geen vis. Òp het meer zien we ieder seizoen wel enkele Dodaars, Meerkoeten, Wilde eenden en Kuifeenden en nu en dan een Krakeend. Het bosgedeelte, en met name het hellingbos op het laatste binnenduin, is inmiddels op leeftijd en vormt dankzij haar staat van gedeeltelijk verval een prima plek voor de Winterkoning, Roodborst, Merel,  Zanglijster, Gekraagde Roodstaart, Zwartkop en de Grote bonte specht.

Op zon- en feestdagen wordt met mooi weer het publieke gedeelte door veel recreanten bezocht. Wandelaars, joggers en fietsers bewegen zich dan over fiets– en voetpaden, waarbij ik de bezoeker zelden heb betrapt op het overtreden van de regels.


Dit kavel is in 21 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1993 1992 1991 1990 1989
Martin Koole Martin Koole Martin Koole Wim van der Ham geteld Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Martin Koole Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K84:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K84 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.