Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 4/5

Oppervlakte:   26,58 ha 
Opp. water:   7,91 ha 
Coördinaten centrum K4/5:
52°135'N / 4°338'E 

Kavel 4/5 wordt dit seizoen geteld

De kavels 4 en 5 zijn twee jaar na de start (in 1958) van de geregelde inventarisaties al samengevoegd tot één kavel. K4/5 is vrij waterrijk en het ligt zo ongeveer in het centrum van Meijendel. In dit kavel bevindt zich het vogelringstation Meijendel. Het kavel is aan het eind van de jaren tachtig een paar jaar niet geïnventariseerd.

De laatste jaren is de Tjiftjaf de meest voorkomende soort in de broedtijd. Fitis, Winterkoning, Nachtegaal, Koolmees, Pimpelmees en Merel zijn ook vertrouwde bewoners. De Vink is hier rond de eeuwwisseling gearriveerd.

De meest honkvaste water- en rietvogels zijn Meerkoet, Kuifeend, Dodaars, Fuut, Wilde eend, Krakeend, Tafeleend, Kleine karekiet en Rietgors. De Grauwe gans heeft er tegenwoordig ook een enkel territorium. De Geoorde fuut daarentegen is sinds 2005 verdwenen.

Verder is in dit kavel bijna 10 jaar een territorium van de Torenvalk opgegeven, maar ook dat is verdwenen, hetzelfde geldt voor de Grote bonte specht. Al twintig jaar geleden zijn de Kievit, Scholekster en Boompieper verdwenen, later gevolgd door de Ringmus en ook de Kneu. In dit kavel was rond 1980 een deel van de toenmalige Zilvermeeuwkolonie gevestigd. Later zijn er een tiental jaren lang alleen nog 1 à 2 Stormmeeuwterritoria gevonden.

In de herfst en winter wordt er een aanzienlijke variatie aan watervogels waargenomen, waaronder geregeld Krooneenden, Slobeenden en ook de Waterral wordt er waargenomen.


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1987 1986 1985 1984
geteld geteld geteld Dini Thibaudier & 
Hanneke Oltheten
Dini Thibaudier & 
Hanneke Oltheten
Lenny van Drimmelen Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Rob Kruse & 
Simon Holwerda
Robbert & 
Jeroen v. d. Zwan
Robbert & 
Jeroen v. d. Zwan
Robbert & 
Jeroen v. d. Zwan
Robbert & 
Jeroen v. d. Zwan
Robbert & 
Jeroen v. d. Zwan
Wim & 
Frans Hooijmans
Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Wim & 
Frans Hooijmans
Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Jaap Hooijmans Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs Hetty Wilmink-de Wijs
Geen gegevens van 1988, 1989, 1990, 1991.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K4/5:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K4/5 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.