Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 73

Oppervlakte:   50,99 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K73:
52°153'N / 4°374'E 

Tellers: Gert Spierenburg & Ton Schijvens

Kavel 73 is een groot kavel met een open karakter,  er is geen oppervlaktewater. Samen met kavel 74 ("De Klip") en kavel 72 is dit gebied sinds 1973 nagenoeg onafgebroken in ieder voorjaar op broedvogels geïnventariseerd, alleen in 2013 en 2014 was dat niet het geval.

In kavel 73 zijn al jarenlang (met meer dan 20 territoria) de meest voorkomende soorten in het voorjaar: Fitis, Grasmus, Heggenmus, Nachtegaal en Tjiftjaf. De Merel steekt hen de laatste jaren naar de kroon. Koolmees, Zwartkop, Pimpelmees en Winterkoning tellen zeker ook mee. Soorten die hier in de zeventiger jaren aanwezig waren maar daarna verdwenen zijn, zijn de Patrijs, de Veldleeuwerik, de Grauwe klauwier en de Geelgors. De Tapuit heeft het langer volgehouden, maar is toch ook al meer dan een decennium niet meer (met één uitzondering: een territorium in 1997).

In de herfst en vroege winter zijn er bijna altijd wel Graspiepers, lijstersoorten, Roodborsten, Heggenmussen, Winterkoningen, Kool- en Pimpelmezen, kraaien- en vinkensoorten te vinden. De maanden januari en februari zijn doorgaans de ‘stilste’ perioden.

In herfst en winter worden er geregeld roofvogels en verder af en toe snippen gesignaleerd.


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
geteld geteld geteld geteld Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Hidde van der Veer Tanja Wit Tanja Wit Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus Adri Remeeus
Geen gegevens van 2010, 2013, 2014, 2020.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K73:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K73 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.