Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 63

Oppervlakte:   31,69 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K63:
52°136'N / 4°355'E 

Teller: Hanne Kunnen

Kavel 63 vormt zo ongeveer het overgangsgebied tussen de Kijfhoek en de Bierlap. Het is grotendeels min of meer open terrein maar er zijn ook enkele stukjes bos. Het gebied is wel droog terrein, er is geen oppervlaktewater.

Het kavel is van 1973 t/m 1983 geïnventariseerd en daarna alleen nog in 1992. De inventarisatie is in 2012 hervat.

Fitis, Heggenmus, Houtduif en Koolmees waren in de zeventiger jaren het meest vertegen­woordigd. De Roodborst en de Merel waren er ook, maar het is denkbaar dat die in aantal zijn toegenomen. De Tapuiten, de Barmsijzen en de Ringmussen van toen zijn verdwenen, en niet alleen hier. Goudvink en de Kneu worden in K63 nog steeds geteld, zij het in lage aantallen.


Dit kavel is in 13 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1992
Hanne Kunnen Hanne Kunnen Hanne Kunnen Martin Peters & 
Hanne Kunnen
Martin Peters & 
Hanne Kunnen
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Peter Voois & 
Natalia van Gilst
Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Frank Regeer Leo Snellink
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K63:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K63 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.