Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 55

Oppervlakte:   45,99 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K55:
52°132'N / 4°345'E 

Kavel 55 is vacant

Heeft u BMP-ervaring èn belangstelling?
Meldt u dan aan bij het secretariaat!

Tussen de boerderij en de Kijfhoek is kavel 55 te vinden, een kavel dat ongeveer voor de helft uit bos en voor de andere helft uit meer open terrein bestaat. In de oostelijke punt ligt de parkeerplaats Meijendel.

In de broedseizoenen van 1973 t/m 1979 (behalve dan in 1977), en verder van 1995 t/m 2000 is er geïnventariseerd; daarna onregelmatig zoals in 2004, 2016-2017.

Fitis, Roodborst, Koolmees en Tjiftjaf waren in 2000 in deze volgorde de meest voorkomende soorten in kavel 55, maar in 2004 was de Roodborst de Fitis voorbijgestreefd in aantal. De Merel, de Winterkoning, het Kauwtje en de Fazant zijn hier ook geen onbekenden. Maar ook de Nachtegaal, de Grasmus en natuurlijk diverse andere bosvogels (spechten e.d.) zijn hier jaarlijks terug te vinden.

In 2003/2004 is hier ook in herfst en winter geïnventariseerd. Het zal geen verbazing wekken dat er toen voornamelijk bosvogels zijn waargenomen (mezen, spechten, kraaiensoorten e.d.).


Dit kavel is in 9 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2017 2016 2004 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Natalia van Gilst & 
Peter Voois
Natalia van Gilst & 
Peter Voois
P. Ruijgrok Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jack Noordhuizen Jaap & 
Wim Hooijmans
In de overige jaren is het kavel niet geïnventariseerd.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K55:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K55 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.