Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 54A

Oppervlakte:   23,44 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K54A:
52°127'N / 4°340'E 

Teller: Wim Kooij

Dit kavel ligt in de vallei Meijendel, niet ver van de boerderij. Het bevat geen open water maar er is wel aardig wat bos, afgewisseld met enkele meer open stukken terrein.

In 1987 is K54A éénmalig geïnventariseerd op broedvogels, dat gebeurt sinds 1995 nagenoeg jaarlijks.

Kauw, Merel, Houtduif en Koolmees zijn in de lente de meest voorkomende soorten, gevolgd door Pimpelmees, Spreeuw, Tjiftjaf, Winterkoning en Roodborst. Maar ook andere bosvogels (mezen, spechten, Zwartkop, Boomklever, Boomkruiper, Gaai en bijv. ook de Zanglijster) zijn hier vanzelfsprekend goed vertegenwoordigd. Verder zijn hier meerdere jaren territoria vastgesteld van de Buizerd en de Bosuil.

Goudhaantjes worden er vooral in herfst en winter waargenomen, evenals af en toe Kepen en Sijzen, uiteraard naast veel van de soorten die al waren genoemd voor de broedtijd.


Dit kavel is in 24 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2013 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1987
Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij Wim Kooij Niek Klooster Niek Klooster Wim Kooij nn Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Wim Kooy Robert Kwak
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K54A:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K54A te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.