Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 46

Oppervlakte:   29,07 ha 
Opp. water:   4,28 ha 
Coördinaten centrum K46:
52°122'N / 4°326'E 

Teller: Frank Brouwer

Kavel 46 bestaat uit een gevarieerd terrein, met in de zuidoosthoek een vrij grote plas oppervlaktewater. Het is van 1973 t/m 1983 geïnventariseerd en ook in de jaren 1991 t/m 1993 alsmede in 2001 t/m 2003. Sinds 2007 wordt het weer jaarlijks geteld.

Fitis, Tjiftjaf, Grasmus, Koolmees, Nachtegaal, Pimpelmees, Winterkoning, Heggenmus en Roodborst zijn de meest voorkomende broedvogels.

Van 1991 tot en met kwamen in het kavel zo’n 40 verschillende soorten voor. De laatste jaren is dat aantal afgenomen tot zo'n 20-25 soorten.


Dit kavel is in 24 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2003 2002 2001 1993 1992 1991
Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer Frank Brouwer G. Houtkamp G. Houtkamp G. Houtkamp Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom Gerrit Rozeboom
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K46:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K46 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.