Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 36

Oppervlakte:   40,17 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K36:
52°135'N / 4°318'E 

Tellers: Arja Zandstra & Renée Lankhorst

Hoewel in dit kavel geen plassen liggen, grenst het aan de ene kant aan zee en aan de andere zijde aan de plassen van de kavels 3 en 17B.

Het kavel kent een beperkt aantal inventarisatiejaren: 1973 t/m 1976, 1978, 1981 t/m 1983 en onafgebroken sinds het jaar 2000.

Rond 1980 waren hier de Zilvermeeuw en de Storm­meeuw de meest voorkomende soorten, zij maakten deel uit van de meeuwenkolonie van Meijendel. Tegenwoordig zijn het de veel kleinere zangvogels die hier de dienst uitmaken: Fitis, Grasmus, Heggenmus, Nachtegaal en ook Winterkoning en Merel. Ook de Sprinkhaanzanger en de Tjiftjaf zijn geregelde territoriumhouders, evenals de Roodborsttapuit en bijv. de Braamsluiper. De Wulpen die hier in de zeventiger jaren voorkwamen, zijn geheel verdwenen.

In herfst en winter blijft het aantal waarnemingen hier doorgaans vrij beperkt. Voorbeelden zijn Winter­koningen, Roodborsten, Heggenmussen, verschillende mezen- en kraaiensoorten en af en toe ook Goudvinken.


Dit kavel is in 25 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Arja Zandstra & 
Renée Lankhorst
Arja Zandstra & 
Renée Lankhorst
Arja Zandstra & 
Renée Lankhorst
Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra Arja Zandstra
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K36:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K36 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.