Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 35

Oppervlakte:   19,25 ha 
Geen waterpartijen
Coördinaten centrum K35:
52°132'N / 4°312'E 

Tellers: Huib van der Velde & Tim den Outer

De zeereep en het open terrein daaromheen vormen samen dit kavel.

Fitis, Heggenmus, Grasmus en Roodborsttapuit zijn de soorten die de laatste jaren de meeste territoria blijken te bezetten. De Tapuit is hier verdwenen en ook de niet zo heel grote Zilver­meeuwenkolonie van de tachtiger jaren is weg.

’s Winters vallen vooral de kraaiensoorten op maar ook laten af en toe spreeuwen en mezen zich er betrappen en lijsters meer in de herfst.


Dit kavel is in 23 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2004 2003 2001 2000 1988 1987 1986 1985 1984
Huib van der Velde & 
Tim den Outer
Huib van der Velde & 
Tim den Outer
Tim den Outer & 
Huib van der Velde
Tim den Outer & 
Huib van der Velde
Tim den Outer & 
Huib van der Velde
Tim den Outer & 
Huib van der Velde
Tim den Outer Tim den Outer Tim den Outer Tim den Outer Tim den Outer Tim den Outer & 
Dick Aarsen
Dick Aarsen & 
Tim den Outer
Dick Aarsen & 
Tim den Outer
Willem Kammeijer Willem Kammeijer Willem Kammeijer Willem Kammeijer Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland Johan Bosland
Geen gegevens van 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K35:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K35 te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.