Home page Zoeken
top

De werkgroep → Kavel 17A

Oppervlakte:   55,51 ha 
Opp. water:   5,50 ha 
Coördinaten centrum K17A:
52°140'N / 4°328'E 

Teller: Frans Hooijmans

Kavel 17 heeft een behoorlijke oppervlakte. Het grenst aan de westkant aan zee en aan de oostkant aan het fietspad Scheveningen – Wassenaarse slag. De zeereep maakt deel uit van dit kavel. Het oppervlakte­water van kavel 17 ligt aan de oostkant.

In de broedtijd is het kavel enkel in de jaren 1984 t/m 1987 niet geïnventariseerd.

De Fitis spant er in het voorjaar nadrukkelijk de kroon, op enige afstand gevolgd door de Nachtegaal, de Grasmus, de Kleine karekiet en de Heggenmus. Daarna komen de Merel, de Winterkoning en de Tjiftjaf. Van de eendensoorten zijn de qua territoria meest voorkomende de Wilde eend, de Tafeleend en de Kuifeend.

Van de meeuwenkolonie die er in de jaren zeventig en tachtig was met Zilvermeeuwen, Kleine mantelmeeuwen en Stormmeeuwen, is niet meer over dan enkele broegevallen van de Stormmeeuw (jaarlijks minder dan 5). Verdwenen zijn ook de Wulp, de Veldleeuwerik, de Boompieper en de Tapuit en later de Scholekster en de Kievit.

In het najaar van 2004 (oktober) is er een Velduil gesignaleerd en (een maand later) een IJsvogel.


Dit kavel is in 37 jaren geïnventariseerd voor BMP

De resultaten van deze inventarisaties zijn per jaar te bekijken. Click daarvoor op een jaartal [*].

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Frans Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans Wim Hooijmans
Geen gegevens van 1984, 1985, 1986, 1987.

Desgewenst kunnen enkele grafieken 'op maat' worden gemaakt van de territoria in K17A:
• voor grafieken van territoria van één of meer soorten, families of ecologische groepen: klik hier
• om aantallen territoria van een soort in K17A te vergelijken met die in andere kavels: klik hier
Voor een overzicht van het aantal territoria van alle soorten die in dit kavel broeden of
ooit hebben gebroed klik de knop rechts.klik hier
[N.B. het kost een seconde of 10 om deze data uit de database te halen en de pagina op te bouwen.]

[*] De territoria voor dat jaar verschijnen dan alfabetisch gesorteerd in een 'popup'-venster.
Middels de knop [Tax] (re-boven in dat venster) kan voor de taxonomische volgorde worden gekozen.