Totalen per jaar: =SUM(E3:E27) =SUM(F3:F27) =SUM(G3:G27) =SUM(H3:H27) =SUM(I3:I27) =SUM(J3:J27) =SUM(K3:K27) =SUM(L3:L27) =SUM(M3:M27) =SUM(N3:N27) =SUM(O3:O27) =SUM(P3:P27) =SUM(Q3:Q27) =SUM(R3:R27) =SUM(S3:S27) =SUM(T3:T27) =SUM(U3:U27) =SUM(V3:V27) =SUM(W3:W27) =SUM(X3:X27) =SUM(Y3:Y27) =SUM(Z3:Z27) =SUM(AA3:AA27) =SUM(AB3:AB27) =SUM(AC3:AC27) =SUM(AD3:AD27) =SUM(AE3:AE27) =SUM(AF3:AF27) =SUM(AG3:AG27) =SUM(AH3:AH27) =SUM(AI3:AI27) =SUM(AJ3:AJ27) =SUM(AK3:AK27) =SUM(AL3:AL27) =SUM(AM3:AM27) =SUM(AN3:AN27) =SUM(AO3:AO27) =SUM(AP3:AP27)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Veldleeuwerik 9760 Leeuweriken grazige vegetaties 1 2 7 4 4 1 1 2 1 1 2 2
Velduil 7680 Uilen pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Vink 16360 Vinken opgaand, gesloten bos 1 4 5 3 3 15 16 15 20 23 26 27 32 43 48 71 82 103 120 118 152 137 150 149 145 185 214 251 311 313 389 431 475 524 487 425 409 449
Visdief 6150 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1
Vuurgoudhaan 13150 Goudhanen opgaand, gesloten bos 1 1 3 1
Waterhoen 4240 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 17 19 22 14 30 51 56 39 54 61 65 58 60 34 32 34 24 25 24 23 27 21 26 19 25 13 20 10 7 7 11 10 17 13 12 22 28 18
Waterral 4070 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 3 3 2 2 9 12 5 4 11 14 15 9 3 6 5 11 13 13 10 14 8 12 9 7 6 8 7 5 2 8 7 4 4 7 11 4 10
Watersnip 5190 Strandlopers riet en andere verlandingsvegetatie 2 2
Wespendief 2310 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1
Wielewaal 15080 Wielewalen opgaand, gesloten bos 2 5 7 7 5 6 4 3 1 9 4 4 11 5 7 12 8 4 5 2 5 5 4 3 6 4 2 3 2 1 5 1 2 3 6 3 6
Wilde Eend 1860 Eenden open water 45 66 79 88 70 70 69 65 79 84 98 84 96 88 70 87 66 68 72 71 63 51 59 62 69 90 106 71 89 77 59 83 67 76 63 60 88 87
Winterkoning 10660 Winterkoningen struiken en struwelen 116 72 103 111 261 375 483 171 303 413 416 412 77 116 214 383 440 494 484 346 388 254 295 400 299 224 208 188 231 163 290 339 433 369 342 313 290 273
Wintertaling 1840 Eenden open water 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Witte Kwikstaart 10201 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 4 4 4 3 3 1 1 1 3 4 3 9 3 9 7 11 12 10 18 14 16 14
Woudaap 980 Reigers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1 1 1
Wulp 5410 Strandlopers riet en andere verlandingsvegetatie 12 19 12 13 9 7 8 6 5 4 3 4 1 1 3 1
Zanglijster 12000 Lijsters struiken en struwelen 12 7 9 11 14 19 23 21 16 25 35 20 15 15 19 30 39 57 63 72 70 50 49 64 70 64 65 65 91 99 127 144 157 163 148 120 114 131
Zilvermeeuw 5920 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 2219 2217 515 3098 2398 1236 169 25 1 1 1
Zomertaling 1910 Eenden open water 1 1 1 1 2
Zomertortel 6870 Duiven struiken en struwelen 55 80 91 59 43 36 31 35 42 23 34 30 32 31 21 31 13 22 21 19 13 21 15 11 11 5 4 1 1 1
Zwarte Kraai 15671 Kraaien boomgroepen, open bos en bosranden 9 23 28 34 30 37 53 54 72 74 57 62 55 63 75 79 80 84 84 73 76 58 59 82 73 71 85 81 60 61 65 54 69 68 46 52 55 50
Zwarte Mees 14610 Mezen opgaand, gesloten bos 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 10 6 4 5 5 2 10 6 3 2 1 1 5 5 3 2 1
Zwarte Roodstaart 11210 Vliegenvangers bebouwing en overig 1 1 1 1 3 1 3 3
Zwarte Specht 8630 Spechten opgaand, gesloten bos 2 4 4 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1
Zwartkop 12770 Grasmussen struiken en struwelen 47 60 102 99 115 91 96 69 127 153 127 145 109 124 151 179 175 162 179 183 205 194 174 198 162 198 251 296 317 289 365 351 364 395 385 427 371 387