Totalen per jaar: =SUM(E3:E23) =SUM(F3:F23) =SUM(G3:G23) =SUM(H3:H23) =SUM(I3:I23) =SUM(J3:J23) =SUM(K3:K23) =SUM(L3:L23) =SUM(M3:M23) =SUM(N3:N23) =SUM(O3:O23) =SUM(P3:P23) =SUM(Q3:Q23) =SUM(R3:R23) =SUM(S3:S23) =SUM(T3:T23) =SUM(U3:U23) =SUM(V3:V23) =SUM(W3:W23) =SUM(X3:X23) =SUM(Y3:Y23) =SUM(Z3:Z23) =SUM(AA3:AA23) =SUM(AB3:AB23) =SUM(AC3:AC23) =SUM(AD3:AD23) =SUM(AE3:AE23) =SUM(AF3:AF23) =SUM(AG3:AG23) =SUM(AH3:AH23) =SUM(AI3:AI23) =SUM(AJ3:AJ23) =SUM(AK3:AK23) =SUM(AL3:AL23) =SUM(AM3:AM23) =SUM(AN3:AN23) =SUM(AO3:AO23) =SUM(AP3:AP23)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Scholekster 4500 Scholeksters pioniersvegetatie en ruigten 18 18 13 19 11 13 12 8 8 7 10 3 4 4 1 1 2 6 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3
Sijs 16540 Vinken opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 2 2
Slechtvalk 3200 Valken opgaand, gesloten bos 1 1
Slobeend 1940 Eenden open water 13 17 17 16 21 16 13 10 26 18 17 16 16 4 4 8 6 14 8 1 1 1 1 3 3 1 7 2 4 6 1 2 6 2 8
Snor 12380 Sprinkhaanzangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1 2
Soepeend 1869 Eenden open water 2 3 6 6 6 6 9 4 8 9 5 8 6 5 9 2 7 3 2 1 1 1 2 4 3 7 4
Soepgans 1619 Ganzen open water 1 1 1 2 1 1 2 2
Sperwer 2690 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1
Spotvogel 12590 Rietzangers boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 5 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4
Spreeuw 15820 Spreeuwen opgaand, gesloten bos 32 51 52 62 45 44 56 54 56 53 62 68 70 53 71 82 64 46 55 57 64 30 35 44 29 6 8 20 19 30 9 25 26 12 13 11 17 27
Sprinkhaanzanger 12360 Sprinkhaanzangers struiken en struwelen 6 27 23 31 40 40 42 28 35 48 56 53 58 41 53 45 67 64 55 54 86 82 75 81 57 58 58 68 37 36 36 37 40 39 23 46 41 33
Staartmees 14370 Staartmezen struiken en struwelen 27 37 43 53 36 42 47 48 85 74 77 61 61 55 46 68 83 79 67 56 63 43 50 46 46 66 91 67 75 55 65 57 72 77 51 54 48 57
Steenuil 7570 Uilen bebouwing en overig 1 1
Stormmeeuw 5900 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 112 162 18 141 135 120 55 24 30 21 13 10 12 7 10 10 8 9 9 6 6 6 6 4 5 4 3 1 2
Tafeleend 1980 Eenden open water 29 67 83 86 83 86 88 75 85 87 98 83 90 68 88 76 78 98 71 65 67 27 41 44 42 57 65 55 44 42 39 46 39 41 52 40 49 51
Tapuit 11460 Vliegenvangers pioniersvegetatie en ruigten 40 58 51 63 42 36 26 12 18 8 7 8 2 2 2 1 1 1 1 2 0
Tjiftjaf 13110 Boszangers opgaand, gesloten bos 17 30 39 46 83 107 159 113 208 260 254 323 296 340 462 410 342 382 420 564 589 367 290 386 339 354 335 436 400 383 448 448 449 475 379 400 408 447
Torenvalk 3040 Valken opgaand, gesloten bos 5 1 1 7 4 6 6 8 6 8 9 6 9 4 8 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 4
Tuinfluiter 12760 Grasmussen struiken en struwelen 16 30 34 48 29 30 37 20 45 67 57 52 61 74 70 56 51 68 47 52 72 69 47 81 68 79 104 100 96 103 129 135 146 148 152 180 175 198
Tureluur 5460 Strandlopers grazige vegetaties 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Turkse Tortel 6840 Duiven bebouwing en overig 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1