Totalen per jaar: =SUM(E3:E26) =SUM(F3:F26) =SUM(G3:G26) =SUM(H3:H26) =SUM(I3:I26) =SUM(J3:J26) =SUM(K3:K26) =SUM(L3:L26) =SUM(M3:M26) =SUM(N3:N26) =SUM(O3:O26) =SUM(P3:P26) =SUM(Q3:Q26) =SUM(R3:R26) =SUM(S3:S26) =SUM(T3:T26) =SUM(U3:U26) =SUM(V3:V26) =SUM(W3:W26) =SUM(X3:X26) =SUM(Y3:Y26) =SUM(Z3:Z26) =SUM(AA3:AA26) =SUM(AB3:AB26) =SUM(AC3:AC26) =SUM(AD3:AD26) =SUM(AE3:AE26) =SUM(AF3:AF26) =SUM(AG3:AG26) =SUM(AH3:AH26) =SUM(AI3:AI26) =SUM(AJ3:AJ26) =SUM(AK3:AK26) =SUM(AL3:AL26) =SUM(AM3:AM26) =SUM(AN3:AN26) =SUM(AO3:AO26) =SUM(AP3:AP26)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Matkop 14420 Mezen struiken en struwelen 2 5 9 14 9 8 15 12 23 7 3 6 2 5 1 2
Meerkoet 4290 Rallen open water 91 163 159 177 161 185 227 222 292 295 313 252 259 201 202 201 202 224 197 173 179 164 173 170 167 205 191 159 140 129 150 162 177 183 155 179 192 163
Merel 11870 Lijsters struiken en struwelen 138 152 188 197 190 244 276 178 192 257 268 256 220 215 248 270 296 350 345 348 384 321 327 344 314 335 329 393 351 350 412 409 491 474 421 316 306 298
Muskuseend 1750 Eenden open water 1
Nachtegaal 11040 Vliegenvangers struiken en struwelen 157 266 342 417 365 419 433 348 359 393 359 374 367 346 373 394 364 412 366 356 405 368 349 351 283 346 321 401 370 382 428 435 432 380 308 377 366 345
Nachtzwaluw 7780 Nachtzwaluwen boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 0
Nijlgans 1700 Eenden open water 5 7 15 5 4 8 7 9 8 8 10 10 5 9 9 14 5 13 13 12 8 11 16 17 25 33 39 29 12 11 17 16 17 18 20 13 13 12
Oeverloper 5560 Strandlopers pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Oeverzwaluw 9810 Zwaluwen open water 2 11 9 20 14
Paapje 11370 Vliegenvangers pioniersvegetatie en ruigten 1 1 3 1 2 3 1 1 1
Patrijs 3670 Hoenders pioniersvegetatie en ruigten 1
Pijlstaart 1890 Eenden open water 1
Pimpelmees 14620 Mezen opgaand, gesloten bos 58 66 74 98 84 104 131 158 173 159 190 178 203 188 186 202 200 201 202 184 191 170 180 234 188 171 235 186 221 208 247 239 273 277 249 214 196 220
Porseleinhoen 4080 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1
Putter 16530 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 10 3 5 8 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 5 8 4 8 8 20 12 20 21 31
Ransuil 7670 Uilen opgaand, gesloten bos 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 7 2 2 1 2 1
Rietgors 18770 Gorzen riet en andere verlandingsvegetatie 32 58 57 66 56 55 49 51 75 91 86 83 86 80 75 57 57 66 40 58 42 38 40 39 22 24 22 24 30 24 23 23 21 16 22 24 26 28
Rietzanger 12430 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 4 3 3 8 7 6 6 3 7 12 13 16 22 17 14 13 11 13 11 11 13 7 10 8 5 18 10 15 7 8 11 16 16 15 20 24 25 19
Ringmus 15980 Mussen opgaand, gesloten bos 33 22 15 22 9 16 25 18 11 7 1 4 1 1 2 1 2 1
Roerdomp 950 Reigers riet en andere verlandingsvegetatie 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 4 7 6 10 8 4 10 8 9
Roodborst 10990 Vliegenvangers struiken en struwelen 125 93 131 161 129 192 237 193 270 212 205 272 185 162 182 242 240 234 243 190 211 141 154 209 183 120 139 128 102 138 178 239 302 255 217 188 215 206
Roodborsttapuit 11390 Vliegenvangers struiken en struwelen 2 5 3 6 5 7 6 9 15 22 32 27 35 28 49 44 50 54 47 59 61 45 38 36 28 38 39 59 66 59 57 60 62 49 65 69 69 66
Roodmus 16790 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1
Rouwkwikstaart 10202 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1