Totalen per jaar: =SUM(E3:E33) =SUM(F3:F33) =SUM(G3:G33) =SUM(H3:H33) =SUM(I3:I33) =SUM(J3:J33) =SUM(K3:K33) =SUM(L3:L33) =SUM(M3:M33) =SUM(N3:N33) =SUM(O3:O33) =SUM(P3:P33) =SUM(Q3:Q33) =SUM(R3:R33) =SUM(S3:S33) =SUM(T3:T33) =SUM(U3:U33) =SUM(V3:V33) =SUM(W3:W33) =SUM(X3:X33) =SUM(Y3:Y33) =SUM(Z3:Z33) =SUM(AA3:AA33) =SUM(AB3:AB33) =SUM(AC3:AC33) =SUM(AD3:AD33) =SUM(AE3:AE33) =SUM(AF3:AF33) =SUM(AG3:AG33) =SUM(AH3:AH33) =SUM(AI3:AI33) =SUM(AJ3:AJ33) =SUM(AK3:AK33) =SUM(AL3:AL33) =SUM(AM3:AM33) =SUM(AN3:AN33) =SUM(AO3:AO33) =SUM(AP3:AP33)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Halsbandparkiet 7120 Papegaaien opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 2 2 5 16 12 12 8 13 11 14 12 10 14 8 13 9 13 11
Havik 2670 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1 2 2 4 2 2 4 5 4 3 3 2 4 5 3 2 6 5 5 6 6 8 4 5 5 7 4
Heggenmus 10840 Heggenmussen struiken en struwelen 340 443 439 512 432 461 483 408 501 501 482 433 428 454 444 432 408 451 445 401 405 374 344 381 319 310 285 374 373 384 403 399 425 414 344 343 316 324
Holenduif 6680 Duiven opgaand, gesloten bos 10 12 8 11 10 9 14 13 12 14 11 5 8 8 9 6 3 6 7 3 3 1 4 8 11 15 12 17 7 10 14 15 23 20 17 13 12 20
Houtduif 6700 Duiven opgaand, gesloten bos 265 315 300 344 295 330 419 404 439 405 401 320 307 256 243 255 201 181 157 139 144 93 119 140 110 90 92 78 73 81 73 70 93 74 71 54 47 60
Houtsnip 5290 Strandlopers opgaand, gesloten bos 17 13 11 13 4 4 4 2 5 3 3 2 3 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 5 5 2 5 5 2 2 1 3 2 3 6 3 1
Huismus 15910 Mussen bebouwing en overig 20 21 23 24 25 20 6 14 19 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 9 18 2 55 16
Huiszwaluw 10010 Zwaluwen bebouwing en overig 6
IJsvogel 8310 IJsvogels open water 1 1 2 2 1 3 7 3 4 2 4 7 2
Kauw 15600 Kraaien opgaand, gesloten bos 31 63 71 83 91 124 143 100 167 167 141 126 140 131 171 177 159 140 121 118 127 72 79 114 77 66 73 72 26 47 19 16 26 22 16 18 25 18
Kerkuil 7350 Kerkuilen bebouwing en overig 1 1 1 1
Kievit 4930 Plevieren grazige vegetaties 21 8 4 8 7 6 6 1 7 6 8 10 6 12 11 17 25 17 16 17 12 15 12 12 13 18 14 17 16 9 15 18 17 19 13 14 11 5
Kleine Barmsijs 16630 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 35 41 36 38 40 20 22 19 8 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1
Kleine Bonte Specht 8870 Spechten opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 6 7 6 10 16 26 21 19 16 24 14
Kleine Karekiet 12510 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 86 268 245 355 366 353 383 318 465 457 464 411 468 360 310 321 344 402 288 259 246 236 197 210 136 168 171 203 189 162 181 199 155 171 162 154 170 181
Kleine Mantelmeeuw 5910 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 849 824 234 1420 1812 1141 448 79 2 1 1 2 1 1
Kleine Plevier 4690 Plevieren pioniersvegetatie en ruigten 3 4 1 1 3 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 5 8 6 5 8 8 4
Kneu 16600 Vinken struiken en struwelen 51 90 68 45 40 47 47 40 74 86 79 64 61 68 65 83 74 69 66 52 47 49 44 27 26 33 28 26 30 31 34 44 38 42 49 52 59 71
Knobbelzwaan 1520 Zwanen open water 3 7 11 9 10 7 9 9 12 11 11 7 10 8 10 9 11 11 10 12 8 6 9 10 9 16 11 11 11 14 15 14 14 16 12 14 17 11
Koekoek 7240 Koekoeken bebouwing en overig 24 49 49 61 45 40 46 36 45 55 51 47 43 42 41 30 21 31 31 25 26 24 22 30 22 27 24 25 21 20 27 39 35 22 24 31 23 31
Kokmeeuw 5820 Meeuwen open water 1264 1
Koolmees 14640 Mezen opgaand, gesloten bos 170 210 285 322 220 256 316 394 396 363 325 340 367 380 359 352 332 329 324 321 344 257 306 387 311 287 432 376 360 413 441 424 491 491 445 452 375 418
Krakeend 1820 Eenden open water 24 38 25 44 37 26 38 30 50 51 49 49 42 46 32 43 48 58 66 47 50 39 44 41 42 72 54 48 37 38 42 42 42 33 34 37 44 36
Kramsvogel 11980 Lijsters boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 2
Krooneend 1960 Eenden open water 2 1 1 2 1 2 3 2 3 22 22 23 47 62 41 50 41 41 51 55 43 47 46 76
Kruisbek 16660 Vinken opgaand, gesloten bos 1 3 1 1 1
Kuifeend 2030 Eenden open water 56 133 155 160 130 124 146 132 162 154 162 136 162 134 112 192 140 151 132 114 94 81 87 104 93 136 147 112 62 94 92 70 85 68 66 64 76 65
Kuifleeuwerik 9720 Leeuweriken pioniersvegetatie en ruigten 2 1 1 1 1 1
Kuifmees 14540 Mezen opgaand, gesloten bos 1 3 3 2 2 2 3 4 5 5 6 1 4 3 1 3 3 7 11 11 11 10 11 12 5 6 5 4 8 5 2 3 3 9 6 3 8 7
Kwartel 3700 Hoenders grazige vegetaties 1 1 1
Kwartelkoning 4210 Rallen grazige vegetaties 1