Totalen per jaar: =SUM(E3:E26) =SUM(F3:F26) =SUM(G3:G26) =SUM(H3:H26) =SUM(I3:I26) =SUM(J3:J26) =SUM(K3:K26) =SUM(L3:L26) =SUM(M3:M26) =SUM(N3:N26) =SUM(O3:O26) =SUM(P3:P26) =SUM(Q3:Q26) =SUM(R3:R26) =SUM(S3:S26) =SUM(T3:T26) =SUM(U3:U26) =SUM(V3:V26) =SUM(W3:W26) =SUM(X3:X26) =SUM(Y3:Y26) =SUM(Z3:Z26) =SUM(AA3:AA26) =SUM(AB3:AB26) =SUM(AC3:AC26) =SUM(AD3:AD26) =SUM(AE3:AE26) =SUM(AF3:AF26) =SUM(AG3:AG26) =SUM(AH3:AH26) =SUM(AI3:AI26) =SUM(AJ3:AJ26) =SUM(AK3:AK26) =SUM(AL3:AL26) =SUM(AM3:AM26) =SUM(AN3:AN26) =SUM(AO3:AO26) =SUM(AP3:AP26)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Fazant 3940 Hoenders struiken en struwelen 30 91 150 184 121 122 148 121 132 109 100 94 76 73 76 45 40 37 35 38 43 34 27 27 22 28 7 7 3 1 1 1
Fitis 13120 Boszangers struiken en struwelen 682 1101 1176 1362 1215 1287 1329 1097 1098 1172 1106 1267 1123 1047 988 988 917 1013 844 852 1007 880 805 866 740 844 761 907 730 737 775 764 733 760 506 611 554 538
Fluiter 13080 Boszangers opgaand, gesloten bos 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 4 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
Fuut 90 Futen open water 16 37 47 43 36 36 49 40 61 70 53 39 45 39 39 39 39 33 32 28 23 23 30 29 30 26 26 32 29 29 36 42 32 26 28 33 24 26
Gaai 15390 Kraaien opgaand, gesloten bos 29 54 57 61 46 48 67 72 83 90 72 81 80 67 64 82 81 86 89 88 98 76 90 100 91 105 118 84 75 64 66 85 88 86 81 62 65 66
Geelgors 18570 Gorzen boomgroepen, open bos en bosranden 1
Gekraagde Roodstaart 11220 Vliegenvangers boomgroepen, open bos en bosranden 45 71 90 91 63 79 110 99 101 97 72 107 107 112 116 102 82 74 68 48 58 57 51 64 40 43 51 113 120 154 139 170 203 188 136 142 163 155
Gele Kwikstaart 10171 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1 1 1
Geoorde Fuut 120 Futen open water 6 5 5 2 5 8 13 20 30 20 12 7 17 14 10 8 13 12 9 12 6 4 5 11 9 9 11 5 9 13 3 3 2 1 1
Gierzwaluw 7950 Gierzwaluwen bebouwing en overig 1
Glanskop 14400 Mezen opgaand, gesloten bos 22 15 24 27 25 20 35 37 43 29 44 41 42 47 38 43 43 48 56 46 43 32 43 46 39 61 47 57 61 67 61 69 69 71 63 48 23 22
Goudhaan 13140 Goudhanen opgaand, gesloten bos 1 2 5 4 3 1 1 3 2 1 3 9 14 8 8 6 5 5 15 9 10 4 9 11 13 8 11 16 18 20 20 9 11
Goudvink 17100 Vinken struiken en struwelen 21 54 46 51 44 23 32 29 22 23 34 42 49 49 50 61 64 63 56 52 51 42 46 44 34 31 29 34 27 26 28 26 20 22 12 18 7 9
Grasmus 12750 Grasmussen struiken en struwelen 51 91 153 236 189 274 276 232 342 418 401 517 590 643 578 543 621 635 554 475 621 540 492 509 416 453 451 654 460 496 524 473 514 491 419 477 516 477
Graspieper 10110 Kwikstaarten grazige vegetaties 11 13 7 9 15 18 13 12 18 18 24 21 27 23 21 28 39 29 41 56 58 60 39 40 33 34 17 22 23 22 22 29 24 32 37 36 34 37
Grauwe Gans 1610 Ganzen open water 2 7 16 5 3 11 11 13 17 23 21 34 41 84 62 73 64 51 72 63 66 63 74 75 75 66
Grauwe Klauwier 15150 Klauwieren struiken en struwelen 1 1 1
Grauwe Vliegenvanger 13350 Vliegenvangers opgaand, gesloten bos 1 2 1 5 1 3 6 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 11 6 10 13 16 11 8 7
Groene Specht 8560 Spechten boomgroepen, open bos en bosranden 19 28 28 43 31 35 38 40 49 51 40 50 40 31 33 29 25 17 19 16 20 14 18 22 26 26 32 31 22 21 16 25 33 22 26 17 18 17
Groenling 16490 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 10 9 6 13 9 6 14 8 6 9 4 2 1 5 2 2 2 1 5 5 5 4 1 6 2 3 4 5 5 5 7 14 12 11 20 20 41 42
Grote Bonte Specht 8760 Spechten opgaand, gesloten bos 10 12 12 29 14 13 21 22 31 35 37 38 28 36 50 50 50 61 63 54 61 47 59 73 59 79 106 94 98 81 107 100 119 141 120 99 124 122
Grote Canadese Gans 1661 Ganzen open water 3 3 10 8 8 8 7 16 10 17 20 25 17 10 14 17 17 14 15 20 20 31 24
Grote Karekiet 12530 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 2 1 2 1 1
Grote Lijster 12020 Lijsters opgaand, gesloten bos 1 1 2 2 3 2 1 2 5 3 3 3 3 1 2 2 3 2 5 6 2 2 3 6 8 7 4 11 13