Totalen per jaar: =SUM(E3:E27) =SUM(F3:F27) =SUM(G3:G27) =SUM(H3:H27) =SUM(I3:I27) =SUM(J3:J27) =SUM(K3:K27) =SUM(L3:L27) =SUM(M3:M27) =SUM(N3:N27) =SUM(O3:O27) =SUM(P3:P27) =SUM(Q3:Q27) =SUM(R3:R27) =SUM(S3:S27) =SUM(T3:T27) =SUM(U3:U27) =SUM(V3:V27) =SUM(W3:W27) =SUM(X3:X27) =SUM(Y3:Y27) =SUM(Z3:Z27) =SUM(AA3:AA27) =SUM(AB3:AB27) =SUM(AC3:AC27) =SUM(AD3:AD27) =SUM(AE3:AE27) =SUM(AF3:AF27) =SUM(AG3:AG27) =SUM(AH3:AH27) =SUM(AI3:AI27) =SUM(AJ3:AJ27) =SUM(AK3:AK27) =SUM(AL3:AL27) =SUM(AM3:AM27) =SUM(AN3:AN27) =SUM(AO3:AO27) =SUM(AP3:AP27)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Aalscholver 720 Aalscholvers boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 21 44 62 72 84 120 200 289 344 354 361 287 309 405 360 407 271 201 611 518 666 642 829 775 865 738 921 790 787 684
Appelvink 17170 Vinken opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 1 1 4 7 8 6 9 15 17 6 9 9
Baardman 13640 Baardmannen riet en andere verlandingsvegetatie 1 1
Beflijster 11860 Lijsters struiken en struwelen 1 1
Bergeend 1730 Eenden open water 18 27 28 28 19 16 14 17 16 13 11 4 14 12 8 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 5 2 2
Blauwborst 11060 Vliegenvangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 2 4 4 5 10 5 13 14 14 17 12 12 16 13 13 16 13 12 13 10 11 5 9 9 6 9 17 17 29 29 36
Boerenzwaluw 9920 Zwaluwen bebouwing en overig 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 4 11 14 19 22 15 24 8 7
Bonte Vliegenvanger 13490 Vliegenvangers opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 3
Boomklever 14790 Boomklevers opgaand, gesloten bos 1 2 4 17 14 12 12 5 7 5 6 7 7 7 8 8 7 6 7 9 9 7 7 11 10 9 12 10 23 23 26 16 26 30
Boomkruiper 14870 Boomkruipers opgaand, gesloten bos 5 9 9 15 10 11 18 20 26 23 31 33 28 37 34 32 40 37 41 36 35 30 35 58 45 43 48 77 85 85 77 71 125 109 95 96 98 104
Boomleeuwerik 9740 Leeuweriken boomgroepen, open bos en bosranden 10 9 7 3 1 1 2 3 6 2 4 11 19 27 49 71 64 50 52 52 52 63 48 65 73 84 101 119 145 151 129 139 153 190
Boompieper 10090 Kwikstaarten boomgroepen, open bos en bosranden 25 26 33 40 19 33 43 27 12 22 20 33 39 37 43 41 47 65 55 58 67 61 65 53 46 45 49 49 58 71 78 95 86 90 74 65 84 103
Boomvalk 3100 Valken opgaand, gesloten bos 1 1 3 2 2 3 2 4 6 5 4 1 5 3 3 3 4 6 6 1 2 1 2 1 1 1
Bosrietzanger 12500 Rietzangers struiken en struwelen 22 52 43 60 65 58 37 31 53 53 42 32 51 24 21 16 24 20 24 23 18 12 14 20 13 11 18 14 18 15 17 18 17 24 23 19 19 24
Bosuil 7610 Uilen opgaand, gesloten bos 10 12 12 16 9 10 13 9 10 11 11 13 12 11 12 12 7 6 4 6 7 4 6 8 5 8 4 7 3 4 4 7 10 10 8 10 9 9
Braamsluiper 12740 Grasmussen struiken en struwelen 38 66 56 67 60 72 67 47 60 68 84 98 104 76 80 81 88 87 93 90 101 100 94 73 89 93 88 110 90 81 92 126 140 124 98 138 149 162
Bruine Kiekendief 2600 Sperwers riet en andere verlandingsvegetatie 2 1
Buizerd 2870 Sperwers opgaand, gesloten bos 2 1 1 1 1 1 3 3 10 6 9 7 9 14 14 9 7 9 15 11 9 9 11 14 13 15 14 24 19 16 15 18 17
Casarca 1710 Eenden open water 1 1 1 1
Cetti's Zanger 12200 Struikzangers boomgroepen, open bos en bosranden 1 11 28 20
Dodaars 70 Futen open water 14 8 8 6 10 28 43 36 53 61 60 61 50 38 42 47 46 43 46 44 43 35 36 34 40 41 32 25 26 44 39 44 40 43 39 61 69 49
Draaihals 8480 Spechten boomgroepen, open bos en bosranden 1
Duinpieper 10050 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1
Ekster 15490 Kraaien boomgroepen, open bos en bosranden 56 103 107 124 103 112 123 127 139 128 114 97 93 96 61 73 64 69 61 51 43 41 42 49 54 30 28 37 33 33 30 30 39 24 16 19 27 24
Engelse Kwikstaart 10172 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1