Totalen per jaar: =SUM(E3:E152) =SUM(F3:F152) =SUM(G3:G152) =SUM(H3:H152) =SUM(I3:I152) =SUM(J3:J152) =SUM(K3:K152) =SUM(L3:L152) =SUM(M3:M152) =SUM(N3:N152) =SUM(O3:O152) =SUM(P3:P152) =SUM(Q3:Q152) =SUM(R3:R152) =SUM(S3:S152) =SUM(T3:T152) =SUM(U3:U152) =SUM(V3:V152) =SUM(W3:W152) =SUM(X3:X152) =SUM(Y3:Y152) =SUM(Z3:Z152) =SUM(AA3:AA152) =SUM(AB3:AB152) =SUM(AC3:AC152) =SUM(AD3:AD152) =SUM(AE3:AE152) =SUM(AF3:AF152) =SUM(AG3:AG152) =SUM(AH3:AH152) =SUM(AI3:AI152) =SUM(AJ3:AJ152) =SUM(AK3:AK152) =SUM(AL3:AL152) =SUM(AM3:AM152) =SUM(AN3:AN152) =SUM(AO3:AO152) =SUM(AP3:AP152)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Dodaars 70 Futen open water 14 8 8 6 10 28 43 36 53 61 60 61 50 38 42 47 46 43 46 44 43 35 36 34 40 41 32 25 26 44 39 44 40 43 39 61 69 49
Fuut 90 Futen open water 16 37 47 43 36 36 49 40 61 70 53 39 45 39 39 39 39 33 32 28 23 23 30 29 30 26 26 32 29 29 36 42 32 26 28 33 24 26
Geoorde Fuut 120 Futen open water 6 5 5 2 5 8 13 20 30 20 12 7 17 14 10 8 13 12 9 12 6 4 5 11 9 9 11 5 9 13 3 3 2 1 1
Aalscholver 720 Aalscholvers boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 21 44 62 72 84 120 200 289 344 354 361 287 309 405 360 407 271 201 611 518 666 642 829 775 865 738 921 790 787 684
Roerdomp 950 Reigers riet en andere verlandingsvegetatie 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 4 7 6 10 8 4 10 8 9
Woudaap 980 Reigers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1 1 1
Knobbelzwaan 1520 Zwanen open water 3 7 11 9 10 7 9 9 12 11 11 7 10 8 10 9 11 11 10 12 8 6 9 10 9 16 11 11 11 14 15 14 14 16 12 14 17 11
Grauwe Gans 1610 Ganzen open water 2 7 16 5 3 11 11 13 17 23 21 34 41 84 62 73 64 51 72 63 66 63 74 75 75 66
Soepgans 1619 Ganzen open water 1 1 1 2 1 1 2 2
Grote Canadese Gans 1661 Ganzen open water 3 3 10 8 8 8 7 16 10 17 20 25 17 10 14 17 17 14 15 20 20 31 24
Nijlgans 1700 Eenden open water 5 7 15 5 4 8 7 9 8 8 10 10 5 9 9 14 5 13 13 12 8 11 16 17 25 33 39 29 12 11 17 16 17 18 20 13 13 12
Casarca 1710 Eenden open water 1 1 1 1
Bergeend 1730 Eenden open water 18 27 28 28 19 16 14 17 16 13 11 4 14 12 8 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 5 2 2
Muskuseend 1750 Eenden open water 1
Krakeend 1820 Eenden open water 24 38 25 44 37 26 38 30 50 51 49 49 42 46 32 43 48 58 66 47 50 39 44 41 42 72 54 48 37 38 42 42 42 33 34 37 44 36
Wintertaling 1840 Eenden open water 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
Wilde Eend 1860 Eenden open water 45 66 79 88 70 70 69 65 79 84 98 84 96 88 70 87 66 68 72 71 63 51 59 62 69 90 106 71 89 77 59 83 67 76 63 60 88 87
Soepeend 1869 Eenden open water 2 3 6 6 6 6 9 4 8 9 5 8 6 5 9 2 7 3 2 1 1 1 2 4 3 7 4
Pijlstaart 1890 Eenden open water 1
Zomertaling 1910 Eenden open water 1 1 1 1 2
Slobeend 1940 Eenden open water 13 17 17 16 21 16 13 10 26 18 17 16 16 4 4 8 6 14 8 1 1 1 1 3 3 1 7 2 4 6 1 2 6 2 8
Krooneend 1960 Eenden open water 2 1 1 2 1 2 3 2 3 22 22 23 47 62 41 50 41 41 51 55 43 47 46 76
Tafeleend 1980 Eenden open water 29 67 83 86 83 86 88 75 85 87 98 83 90 68 88 76 78 98 71 65 67 27 41 44 42 57 65 55 44 42 39 46 39 41 52 40 49 51
Kuifeend 2030 Eenden open water 56 133 155 160 130 124 146 132 162 154 162 136 162 134 112 192 140 151 132 114 94 81 87 104 93 136 147 112 62 94 92 70 85 68 66 64 76 65
Wespendief 2310 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1
Bruine Kiekendief 2600 Sperwers riet en andere verlandingsvegetatie 2 1
Havik 2670 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1 2 2 4 2 2 4 5 4 3 3 2 4 5 3 2 6 5 5 6 6 8 4 5 5 7 4
Sperwer 2690 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1
Buizerd 2870 Sperwers opgaand, gesloten bos 2 1 1 1 1 1 3 3 10 6 9 7 9 14 14 9 7 9 15 11 9 9 11 14 13 15 14 24 19 16 15 18 17
Torenvalk 3040 Valken opgaand, gesloten bos 5 1 1 7 4 6 6 8 6 8 9 6 9 4 8 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 4
Boomvalk 3100 Valken opgaand, gesloten bos 1 1 3 2 2 3 2 4 6 5 4 1 5 3 3 3 4 6 6 1 2 1 2 1 1 1
Slechtvalk 3200 Valken opgaand, gesloten bos 1 1
Patrijs 3670 Hoenders pioniersvegetatie en ruigten 1
Kwartel 3700 Hoenders grazige vegetaties 1 1 1
Fazant 3940 Hoenders struiken en struwelen 30 91 150 184 121 122 148 121 132 109 100 94 76 73 76 45 40 37 35 38 43 34 27 27 22 28 7 7 3 1 1 1
Waterral 4070 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 3 3 2 2 9 12 5 4 11 14 15 9 3 6 5 11 13 13 10 14 8 12 9 7 6 8 7 5 2 8 7 4 4 7 11 4 10
Porseleinhoen 4080 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1
Kwartelkoning 4210 Rallen grazige vegetaties 1
Waterhoen 4240 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 17 19 22 14 30 51 56 39 54 61 65 58 60 34 32 34 24 25 24 23 27 21 26 19 25 13 20 10 7 7 11 10 17 13 12 22 28 18
Meerkoet 4290 Rallen open water 91 163 159 177 161 185 227 222 292 295 313 252 259 201 202 201 202 224 197 173 179 164 173 170 167 205 191 159 140 129 150 162 177 183 155 179 192 163
Scholekster 4500 Scholeksters pioniersvegetatie en ruigten 18 18 13 19 11 13 12 8 8 7 10 3 4 4 1 1 2 6 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3
Kleine Plevier 4690 Plevieren pioniersvegetatie en ruigten 3 4 1 1 3 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 5 8 6 5 8 8 4
Kievit 4930 Plevieren grazige vegetaties 21 8 4 8 7 6 6 1 7 6 8 10 6 12 11 17 25 17 16 17 12 15 12 12 13 18 14 17 16 9 15 18 17 19 13 14 11 5
Watersnip 5190 Strandlopers riet en andere verlandingsvegetatie 2 2
Houtsnip 5290 Strandlopers opgaand, gesloten bos 17 13 11 13 4 4 4 2 5 3 3 2 3 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 5 5 2 5 5 2 2 1 3 2 3 6 3 1
Wulp 5410 Strandlopers riet en andere verlandingsvegetatie 12 19 12 13 9 7 8 6 5 4 3 4 1 1 3 1
Tureluur 5460 Strandlopers grazige vegetaties 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
Oeverloper 5560 Strandlopers pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Kokmeeuw 5820 Meeuwen open water 1264 1
Stormmeeuw 5900 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 112 162 18 141 135 120 55 24 30 21 13 10 12 7 10 10 8 9 9 6 6 6 6 4 5 4 3 1 2
Kleine Mantelmeeuw 5910 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 849 824 234 1420 1812 1141 448 79 2 1 1 2 1 1
Zilvermeeuw 5920 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 2219 2217 515 3098 2398 1236 169 25 1 1 1
Visdief 6150 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1
Holenduif 6680 Duiven opgaand, gesloten bos 10 12 8 11 10 9 14 13 12 14 11 5 8 8 9 6 3 6 7 3 3 1 4 8 11 15 12 17 7 10 14 15 23 20 17 13 12 20
Houtduif 6700 Duiven opgaand, gesloten bos 265 315 300 344 295 330 419 404 439 405 401 320 307 256 243 255 201 181 157 139 144 93 119 140 110 90 92 78 73 81 73 70 93 74 71 54 47 60
Turkse Tortel 6840 Duiven bebouwing en overig 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1
Zomertortel 6870 Duiven struiken en struwelen 55 80 91 59 43 36 31 35 42 23 34 30 32 31 21 31 13 22 21 19 13 21 15 11 11 5 4 1 1 1
Halsbandparkiet 7120 Papegaaien opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 2 2 5 16 12 12 8 13 11 14 12 10 14 8 13 9 13 11
Koekoek 7240 Koekoeken bebouwing en overig 24 49 49 61 45 40 46 36 45 55 51 47 43 42 41 30 21 31 31 25 26 24 22 30 22 27 24 25 21 20 27 39 35 22 24 31 23 31
Kerkuil 7350 Kerkuilen bebouwing en overig 1 1 1 1 1 1
Steenuil 7570 Uilen bebouwing en overig 1 1
Bosuil 7610 Uilen opgaand, gesloten bos 10 12 12 16 9 10 13 9 10 11 11 13 12 11 12 12 7 6 4 6 7 4 6 8 5 8 4 7 3 4 4 7 10 10 8 10 9 9
Ransuil 7670 Uilen opgaand, gesloten bos 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 7 2 2 1 2 1
Velduil 7680 Uilen pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Nachtzwaluw 7780 Nachtzwaluwen boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 0
Gierzwaluw 7950 Gierzwaluwen bebouwing en overig 1
IJsvogel 8310 IJsvogels open water 1 1 2 2 1 3 7 3 4 2 4 7 2
Draaihals 8480 Spechten boomgroepen, open bos en bosranden 1
Groene Specht 8560 Spechten boomgroepen, open bos en bosranden 19 28 28 43 31 35 38 40 49 51 40 50 40 31 33 29 25 17 19 16 20 14 18 22 26 26 32 31 22 21 16 25 33 22 26 17 18 17
Zwarte Specht 8630 Spechten opgaand, gesloten bos 2 4 4 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1
Grote Bonte Specht 8760 Spechten opgaand, gesloten bos 10 12 12 29 14 13 21 22 31 35 37 38 28 36 50 50 50 61 63 54 61 47 59 73 59 79 106 94 98 81 107 100 119 141 120 99 124 122
Kleine Bonte Specht 8870 Spechten opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 6 7 6 10 16 26 21 19 16 24 14
Kuifleeuwerik 9720 Leeuweriken pioniersvegetatie en ruigten 2 1 1 1 1 1
Boomleeuwerik 9740 Leeuweriken boomgroepen, open bos en bosranden 10 9 7 3 1 1 2 3 6 2 4 11 19 27 49 71 64 50 52 52 52 63 48 65 73 84 101 119 145 151 129 139 153 190
Veldleeuwerik 9760 Leeuweriken grazige vegetaties 1 2 7 4 4 1 1 2 1 1 2 2
Oeverzwaluw 9810 Zwaluwen open water 2 11 9 20 14
Boerenzwaluw 9920 Zwaluwen bebouwing en overig 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 1 4 11 14 19 22 15 24 8 7
Huiszwaluw 10010 Zwaluwen bebouwing en overig 6
Duinpieper 10050 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1
Boompieper 10090 Kwikstaarten boomgroepen, open bos en bosranden 25 26 33 40 19 33 43 27 12 22 20 33 39 37 43 41 47 65 55 58 67 61 65 53 46 45 49 49 58 71 78 95 86 90 74 65 84 103
Graspieper 10110 Kwikstaarten grazige vegetaties 11 13 7 9 15 18 13 12 18 18 24 21 27 23 21 28 39 29 41 56 58 60 39 40 33 34 17 22 23 22 22 29 24 32 37 36 34 37
Gele Kwikstaart 10171 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1 1 1
Engelse Kwikstaart 10172 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1
Witte Kwikstaart 10201 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 3 2 1 4 4 4 3 3 1 1 1 3 4 3 9 3 9 7 11 12 10 18 14 16 14
Rouwkwikstaart 10202 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Winterkoning 10660 Winterkoningen struiken en struwelen 116 72 103 111 261 375 483 171 303 413 416 412 77 116 214 383 440 494 484 346 388 254 295 400 299 224 208 188 231 163 290 339 433 369 342 313 290 273
Heggenmus 10840 Heggenmussen struiken en struwelen 340 443 439 512 432 461 483 408 501 501 482 433 428 454 444 432 408 451 445 401 405 374 344 381 319 310 285 374 373 384 403 399 425 414 344 343 316 324
Roodborst 10990 Vliegenvangers struiken en struwelen 125 93 131 161 129 192 237 193 270 212 205 272 185 162 182 242 240 234 243 190 211 141 154 209 183 120 139 128 102 138 178 239 302 255 217 188 215 206
Nachtegaal 11040 Vliegenvangers struiken en struwelen 157 266 342 417 365 419 433 348 359 393 359 374 367 346 373 394 364 412 366 356 405 368 349 351 283 346 321 401 370 382 428 435 432 380 308 377 366 345
Blauwborst 11060 Vliegenvangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 2 4 4 5 10 5 13 14 14 17 12 12 16 13 13 16 13 12 13 10 11 5 9 9 6 9 17 17 29 29 36
Zwarte Roodstaart 11210 Vliegenvangers bebouwing en overig 1 1 1 1 3 1 3 3
Gekraagde Roodstaart 11220 Vliegenvangers boomgroepen, open bos en bosranden 45 71 90 91 63 79 110 99 101 97 72 107 107 112 116 102 82 74 68 48 58 57 51 64 40 43 51 113 120 154 139 170 203 188 136 142 163 155
Paapje 11370 Vliegenvangers pioniersvegetatie en ruigten 1 1 3 1 2 3 1 1 1
Roodborsttapuit 11390 Vliegenvangers struiken en struwelen 2 5 3 6 5 7 6 9 15 22 32 27 35 28 49 44 50 54 47 59 61 45 38 36 28 38 39 59 66 59 57 60 62 49 65 69 69 66
Tapuit 11460 Vliegenvangers pioniersvegetatie en ruigten 40 58 51 63 42 36 26 12 18 8 7 8 2 2 2 1 1 1 1 2 0
Beflijster 11860 Lijsters struiken en struwelen 1 1
Merel 11870 Lijsters struiken en struwelen 138 152 188 197 190 244 276 178 192 257 268 256 220 215 248 270 296 350 345 348 384 321 327 344 314 335 329 393 351 350 412 409 491 474 421 316 306 298
Kramsvogel 11980 Lijsters boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 2
Zanglijster 12000 Lijsters struiken en struwelen 12 7 9 11 14 19 23 21 16 25 35 20 15 15 19 30 39 57 63 72 70 50 49 64 70 64 65 65 91 99 127 144 157 163 148 120 114 131
Grote Lijster 12020 Lijsters opgaand, gesloten bos 1 1 2 2 3 2 1 2 5 3 3 3 3 1 2 2 3 2 5 6 2 2 3 6 8 7 4 11 13
Cetti's Zanger 12200 Struikzangers boomgroepen, open bos en bosranden 1 11 28 20
Sprinkhaanzanger 12360 Sprinkhaanzangers struiken en struwelen 6 27 23 31 40 40 42 28 35 48 56 53 58 41 53 45 67 64 55 54 86 82 75 81 57 58 58 68 37 36 36 37 40 39 23 46 41 33
Snor 12380 Sprinkhaanzangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1 2
Rietzanger 12430 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 4 3 3 8 7 6 6 3 7 12 13 16 22 17 14 13 11 13 11 11 13 7 10 8 5 18 10 15 7 8 11 16 16 15 20 24 25 19
Bosrietzanger 12500 Rietzangers struiken en struwelen 22 52 43 60 65 58 37 31 53 53 42 32 51 24 21 16 24 20 24 23 18 12 14 20 13 11 18 14 18 15 17 18 17 24 23 19 19 24
Kleine Karekiet 12510 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 86 268 245 355 366 353 383 318 465 457 464 411 468 360 310 321 344 402 288 259 246 236 197 210 136 168 171 203 189 162 181 199 155 171 162 154 170 181
Grote Karekiet 12530 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 2 1 2 1 1
Spotvogel 12590 Rietzangers boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 5 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4
Braamsluiper 12740 Grasmussen struiken en struwelen 38 66 56 67 60 72 67 47 60 68 84 98 104 76 80 81 88 87 93 90 101 100 94 73 89 93 88 110 90 81 92 126 140 124 98 138 149 162
Grasmus 12750 Grasmussen struiken en struwelen 51 91 153 236 189 274 276 232 342 418 401 517 590 643 578 543 621 635 554 475 621 540 492 509 416 453 451 654 460 496 524 473 514 491 419 477 516 477
Tuinfluiter 12760 Grasmussen struiken en struwelen 16 30 34 48 29 30 37 20 45 67 57 52 61 74 70 56 51 68 47 52 72 69 47 81 68 79 104 100 96 103 129 135 146 148 152 180 175 198
Zwartkop 12770 Grasmussen struiken en struwelen 47 60 102 99 115 91 96 69 127 153 127 145 109 124 151 179 175 162 179 183 205 194 174 198 162 198 251 296 317 289 365 351 364 395 385 427 371 387
Fluiter 13080 Boszangers opgaand, gesloten bos 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 4 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1
Tjiftjaf 13110 Boszangers opgaand, gesloten bos 17 30 39 46 83 107 159 113 208 260 254 323 296 340 462 410 342 382 420 564 589 367 290 386 339 354 335 436 400 383 448 448 449 475 379 400 408 447
Fitis 13120 Boszangers struiken en struwelen 682 1101 1176 1362 1215 1287 1329 1097 1098 1172 1106 1267 1123 1047 988 988 917 1013 844 852 1007 880 805 866 740 844 761 907 730 737 775 764 733 760 506 611 554 538
Goudhaan 13140 Goudhanen opgaand, gesloten bos 1 2 5 4 3 1 1 3 2 1 3 9 14 8 8 6 5 5 15 9 10 4 9 11 13 8 11 16 18 20 20 9 11
Vuurgoudhaan 13150 Goudhanen opgaand, gesloten bos 1 1 3 1
Grauwe Vliegenvanger 13350 Vliegenvangers opgaand, gesloten bos 1 2 1 5 1 3 6 3 3 2 3 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 11 6 10 13 16 11 8 7
Bonte Vliegenvanger 13490 Vliegenvangers opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 3
Baardman 13640 Baardmannen riet en andere verlandingsvegetatie 1 1
Staartmees 14370 Staartmezen struiken en struwelen 27 37 43 53 36 42 47 48 85 74 77 61 61 55 46 68 83 79 67 56 63 43 50 46 46 66 91 67 75 55 65 57 72 77 51 54 48 57
Glanskop 14400 Mezen opgaand, gesloten bos 22 15 24 27 25 20 35 37 43 29 44 41 42 47 38 43 43 48 56 46 43 32 43 46 39 61 47 57 61 67 61 69 69 71 63 48 23 22
Matkop 14420 Mezen struiken en struwelen 2 5 9 14 9 8 15 12 23 7 3 6 2 5 1 2
Kuifmees 14540 Mezen opgaand, gesloten bos 1 3 3 2 2 2 3 4 5 5 6 1 4 3 1 3 3 7 11 11 11 10 11 12 5 6 5 4 8 5 2 3 3 9 6 3 8 7
Zwarte Mees 14610 Mezen opgaand, gesloten bos 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 10 6 4 5 5 2 10 6 3 2 1 1 5 5 3 2 1
Pimpelmees 14620 Mezen opgaand, gesloten bos 58 66 74 98 84 104 131 158 173 159 190 178 203 188 186 202 200 201 202 184 191 170 180 234 188 171 235 186 221 208 247 239 273 277 249 214 196 220
Koolmees 14640 Mezen opgaand, gesloten bos 170 210 285 322 220 256 316 394 396 363 325 340 367 380 359 352 332 329 324 321 344 257 306 387 311 287 432 376 360 413 441 424 491 491 445 452 375 418
Boomklever 14790 Boomklevers opgaand, gesloten bos 1 2 4 17 14 12 12 5 7 5 6 7 7 7 8 8 7 6 7 9 9 7 7 11 10 9 12 10 23 23 26 16 26 30
Boomkruiper 14870 Boomkruipers opgaand, gesloten bos 5 9 9 15 10 11 18 20 26 23 31 33 28 37 34 32 40 37 41 36 35 30 35 58 45 43 48 77 85 85 77 71 125 109 95 96 98 104
Wielewaal 15080 Wielewalen opgaand, gesloten bos 2 5 7 7 5 6 4 3 1 9 4 4 11 5 7 12 8 4 5 2 5 5 4 3 6 4 2 3 2 1 5 1 2 3 6 3 6
Grauwe Klauwier 15150 Klauwieren struiken en struwelen 1 1 1
Gaai 15390 Kraaien opgaand, gesloten bos 29 54 57 61 46 48 67 72 83 90 72 81 80 67 64 82 81 86 89 88 98 76 90 100 91 105 118 84 75 64 66 85 88 86 81 62 65 66
Ekster 15490 Kraaien boomgroepen, open bos en bosranden 56 103 107 124 103 112 123 127 139 128 114 97 93 96 61 73 64 69 61 51 43 41 42 49 54 30 28 37 33 33 30 30 39 24 16 19 27 24
Kauw 15600 Kraaien opgaand, gesloten bos 31 63 71 83 91 124 143 100 167 167 141 126 140 131 171 177 159 140 121 118 127 72 79 114 77 66 73 72 26 47 19 16 26 22 16 18 25 18
Zwarte Kraai 15671 Kraaien boomgroepen, open bos en bosranden 9 23 28 34 30 37 53 54 72 74 57 62 55 63 75 79 80 84 84 73 76 58 59 82 73 71 85 81 60 61 65 54 69 68 46 52 55 50
Spreeuw 15820 Spreeuwen opgaand, gesloten bos 32 51 52 62 45 44 56 54 56 53 62 68 70 53 71 82 64 46 55 57 64 30 35 44 29 6 8 20 19 30 9 25 26 12 13 11 17 27
Huismus 15910 Mussen bebouwing en overig 20 21 23 24 25 20 6 14 19 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 9 18 2 55 16
Ringmus 15980 Mussen opgaand, gesloten bos 33 22 15 22 9 16 25 18 11 7 1 4 1 1 2 1 2 1
Vink 16360 Vinken opgaand, gesloten bos 1 4 5 3 3 15 16 15 20 23 26 27 32 43 48 71 82 103 120 118 152 137 150 149 145 185 214 251 311 313 389 431 475 524 487 425 409 449
Groenling 16490 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 10 9 6 13 9 6 14 8 6 9 4 2 1 5 2 2 2 1 5 5 5 4 1 6 2 3 4 5 5 5 7 14 12 11 20 20 41 42
Putter 16530 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 10 3 5 8 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 5 8 4 8 8 20 12 20 21 31
Sijs 16540 Vinken opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 2 2
Kneu 16600 Vinken struiken en struwelen 51 90 68 45 40 47 47 40 74 86 79 64 61 68 65 83 74 69 66 52 47 49 44 27 26 33 28 26 30 31 34 44 38 42 49 52 59 71
Kleine Barmsijs 16630 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 35 41 36 38 40 20 22 19 8 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1
Kruisbek 16660 Vinken opgaand, gesloten bos 1 3 1 1 1
Roodmus 16790 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1
Goudvink 17100 Vinken struiken en struwelen 21 54 46 51 44 23 32 29 22 23 34 42 49 49 50 61 64 63 56 52 51 42 46 44 34 31 29 34 27 26 28 26 20 22 12 18 7 9
Appelvink 17170 Vinken opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 1 1 4 7 8 6 9 15 17 6 9 9
Geelgors 18570 Gorzen boomgroepen, open bos en bosranden 1
Rietgors 18770 Gorzen riet en andere verlandingsvegetatie 32 58 57 66 56 55 49 51 75 91 86 83 86 80 75 57 57 66 40 58 42 38 40 39 22 24 22 24 30 24 23 23 21 16 22 24 26 28