Totalen per jaar: =SUM(E3:E154) =SUM(F3:F154) =SUM(G3:G154) =SUM(H3:H154) =SUM(I3:I154) =SUM(J3:J154) =SUM(K3:K154) =SUM(L3:L154) =SUM(M3:M154) =SUM(N3:N154) =SUM(O3:O154) =SUM(P3:P154) =SUM(Q3:Q154) =SUM(R3:R154) =SUM(S3:S154) =SUM(T3:T154) =SUM(U3:U154) =SUM(V3:V154) =SUM(W3:W154) =SUM(X3:X154) =SUM(Y3:Y154) =SUM(Z3:Z154) =SUM(AA3:AA154) =SUM(AB3:AB154) =SUM(AC3:AC154) =SUM(AD3:AD154) =SUM(AE3:AE154) =SUM(AF3:AF154) =SUM(AG3:AG154) =SUM(AH3:AH154) =SUM(AI3:AI154) =SUM(AJ3:AJ154) =SUM(AK3:AK154) =SUM(AL3:AL154) =SUM(AM3:AM154) =SUM(AN3:AN154) =SUM(AO3:AO154) =SUM(AP3:AP154) =SUM(AQ3:AQ154) =SUM(AR3:AR154)
Soortnaam Taxo Familie Ecologische groep  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 
Dodaars 70 Futen open water 14 8 8 6 10 28 43 36 53 61 60 61 50 38 42 47 46 43 46 44 43 35 36 39 40 41 32 25 26 44 39 44 40 43 39 61 69 49 68 63
Fuut 90 Futen open water 16 37 47 43 36 36 49 40 61 70 53 39 45 39 39 39 39 33 32 28 23 23 30 30 30 26 26 32 29 29 36 42 32 26 28 33 24 26 23 25
Geoorde Fuut 120 Futen open water 6 5 5 2 5 8 13 20 30 20 12 7 17 14 10 8 13 12 9 12 6 4 5 12 9 9 11 5 9 13 3 3 2 1 1 1
Aalscholver 720 Aalscholvers boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 21 44 62 72 84 120 200 289 344 354 361 287 309 405 360 407 271 201 611 518 666 642 829 775 865 738 921 790 787 684 432 425
Roerdomp 950 Reigers riet en andere verlandingsvegetatie 1 2 1 1 1 1 2 2 3 4 5 6 4 7 6 10 8 4 10 8 9 7 9
Woudaap 980 Reigers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1 1 1
Knobbelzwaan 1520 Zwanen open water 3 7 11 9 10 7 9 9 12 11 11 7 10 8 10 9 11 11 10 12 8 6 9 11 9 16 11 11 11 14 15 14 14 16 12 14 17 11 10 12
Grauwe Gans 1610 Ganzen open water 2 7 16 5 3 11 11 13 17 23 21 35 41 84 62 73 64 51 72 63 66 63 74 75 75 66 77 68
Soepgans 1619 Ganzen open water 1 1 1 2 1 1 2 2
Grote Canadese Gans 1661 Ganzen open water 3 3 10 8 8 9 7 16 11 17 20 25 17 10 14 17 17 14 15 20 20 31 24 28 25
Nijlgans 1700 Eenden open water 5 7 15 5 4 8 7 9 8 8 10 10 6 9 10 15 6 15 15 13 8 11 16 18 25 31 39 29 13 11 17 16 17 18 20 13 13 12 12 13
Casarca 1710 Eenden open water 1 1 1 1
Bergeend 1730 Eenden open water 18 27 28 28 19 16 14 17 16 13 11 4 14 12 8 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 5 2 2
Muskuseend 1750 Eenden open water 1
Mandarijneend 1780 Eenden boomgroepen, open bos en bosranden 1
Krakeend 1820 Eenden open water 24 38 25 44 37 26 38 30 50 51 49 49 42 46 32 43 48 58 66 47 50 39 44 44 42 72 54 48 37 38 42 42 42 33 34 37 44 36 39 44
Wintertaling 1840 Eenden open water 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1
Wilde Eend 1860 Eenden open water 45 70 82 90 70 71 69 66 80 85 99 86 97 89 71 88 68 69 73 71 63 51 59 68 69 90 106 71 89 77 59 83 67 76 63 60 88 87 67 63
Soepeend 1869 Eenden open water 2 3 6 6 6 6 9 4 8 9 5 8 6 5 9 2 7 3 2 1 1 1 2 4 3 7 4 3 6
Pijlstaart 1890 Eenden open water 1
Zomertaling 1910 Eenden open water 1 1 1 1 2
Slobeend 1940 Eenden open water 13 17 17 16 21 16 13 10 26 18 17 16 16 4 4 8 6 14 8 1 1 1 1 3 3 1 7 2 4 6 1 2 6 2 8 2 16
Krooneend 1960 Eenden open water 2 1 1 2 1 2 3 2 3 22 22 23 47 62 41 50 41 41 51 55 43 47 46 76 73 73
Tafeleend 1980 Eenden open water 29 67 83 86 83 86 88 75 85 87 98 83 90 68 88 76 78 98 71 65 67 27 41 48 42 57 65 55 44 42 39 46 39 41 52 40 49 51 53 54
Kuifeend 2030 Eenden open water 56 133 155 160 130 124 146 132 162 154 162 136 162 134 112 192 140 151 132 114 94 81 87 111 93 136 147 112 62 94 92 70 85 68 66 64 76 65 58 66
Wespendief 2310 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1
Bruine Kiekendief 2600 Sperwers riet en andere verlandingsvegetatie 2 1
Havik 2670 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1 2 2 4 2 2 4 5 4 3 3 2 4 5 3 2 6 5 5 6 6 8 4 5 5 7 4 4 7
Sperwer 2690 Sperwers opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 5
Buizerd 2870 Sperwers opgaand, gesloten bos 2 1 1 1 1 1 3 3 11 8 11 8 11 15 15 9 7 9 15 11 8 9 11 15 13 15 14 24 19 16 15 18 17 16 20
Torenvalk 3040 Valken opgaand, gesloten bos 5 1 2 7 4 7 6 8 6 8 9 7 11 5 9 4 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 4 2 1
Boomvalk 3100 Valken opgaand, gesloten bos 1 1 3 2 2 3 2 4 6 5 4 2 6 3 3 3 4 6 6 1 2 1 2 1 1 1
Slechtvalk 3200 Valken opgaand, gesloten bos 1 1 1 1
Patrijs 3670 Hoenders pioniersvegetatie en ruigten 1
Kwartel 3700 Hoenders grazige vegetaties 1 1 1
Fazant 3940 Hoenders struiken en struwelen 30 93 154 184 121 122 148 122 132 109 100 95 81 78 82 48 44 42 40 44 43 43 34 33 22 23 7 7 3 1 1 1
Waterral 4070 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 3 3 2 2 9 12 5 4 11 14 15 9 3 6 5 11 13 13 10 14 8 12 9 7 6 8 7 5 2 8 7 4 4 7 11 4 10 4 9
Porseleinhoen 4080 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1
Kwartelkoning 4210 Rallen grazige vegetaties 1
Waterhoen 4240 Rallen riet en andere verlandingsvegetatie 17 20 23 15 31 51 57 40 55 61 65 58 61 35 32 34 24 25 25 24 27 21 26 20 25 13 20 10 7 7 11 10 17 13 12 22 28 18 19 16
Meerkoet 4290 Rallen open water 91 163 159 177 161 185 227 222 293 297 313 254 260 202 203 202 203 225 198 174 179 164 173 185 167 203 191 159 140 129 150 162 177 183 155 179 192 163 145 160
Scholekster 4500 Scholeksters pioniersvegetatie en ruigten 18 20 15 20 12 13 12 8 8 7 10 3 4 4 1 1 2 6 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 3
Kleine Plevier 4690 Plevieren pioniersvegetatie en ruigten 3 4 1 1 3 1 2 2 2 4 1 1 1 2 2 5 8 6 5 8 8 4 8 6
Kievit 4930 Plevieren grazige vegetaties 21 8 4 8 7 6 6 1 7 6 8 10 6 12 11 17 25 17 16 17 12 15 12 15 13 18 12 17 16 9 15 18 17 19 13 14 11 5 10 8
Watersnip 5190 Strandlopers riet en andere verlandingsvegetatie 2 2
Houtsnip 5290 Strandlopers opgaand, gesloten bos 17 13 12 14 4 4 4 3 5 3 3 2 3 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 5 5 2 5 5 2 2 1 3 2 3 6 3 1 3 6
Wulp 5410 Strandlopers riet en andere verlandingsvegetatie 12 19 12 13 9 7 8 6 5 4 3 4 1 1 3 1
Tureluur 5460 Strandlopers grazige vegetaties 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Oeverloper 5560 Strandlopers pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Kokmeeuw 5820 Meeuwen open water 1264 1
Stormmeeuw 5900 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 112 162 18 141 135 120 55 24 30 21 13 10 12 7 10 10 8 9 9 6 6 6 6 5 5 4 3 1 2
Kleine Mantelmeeuw 5910 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 849 824 234 1420 1812 1141 448 79 2 1 1 2 1 1 1 1
Zilvermeeuw 5920 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 2219 2217 515 3098 2398 1236 169 25 1 1 1 1
Visdief 6150 Meeuwen pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1
Holenduif 6680 Duiven opgaand, gesloten bos 10 12 8 12 13 10 16 14 12 15 11 5 9 11 12 9 6 8 11 5 3 2 5 12 11 11 12 17 8 10 14 15 23 20 17 13 12 20 11 13
Houtduif 6700 Duiven opgaand, gesloten bos 265 318 306 346 304 334 419 404 439 405 401 320 307 264 249 259 201 187 166 144 144 100 124 151 110 80 92 78 83 81 73 70 93 74 71 54 47 60 40 48
Turkse Tortel 6840 Duiven bebouwing en overig 1 1 4 3 2 1 4 4 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 3 1
Zomertortel 6870 Duiven struiken en struwelen 55 80 92 59 43 36 31 35 42 23 34 30 33 31 21 31 13 22 21 19 13 21 15 12 11 5 4 1 1 1 1
Halsbandparkiet 7120 Papegaaien opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 2 2 6 16 12 12 8 13 13 14 12 10 14 8 13 9 13 11 8 6
Koekoek 7240 Koekoeken bebouwing en overig 24 50 50 62 47 42 47 37 45 56 52 48 44 42 41 30 21 31 31 25 26 24 23 31 22 27 24 25 21 20 27 39 35 22 24 31 23 31 31 34
Kerkuil 7350 Kerkuilen bebouwing en overig 1 1 1 1 1 1 1 2
Steenuil 7570 Uilen bebouwing en overig 1 1
Bosuil 7610 Uilen opgaand, gesloten bos 10 12 12 17 11 12 15 11 11 14 15 15 13 13 14 12 7 6 4 6 7 4 6 9 5 7 4 7 4 4 4 7 10 10 8 10 9 9 9 9
Ransuil 7670 Uilen opgaand, gesloten bos 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 7 2 2 1 2 1 2 1
Velduil 7680 Uilen pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Nachtzwaluw 7780 Nachtzwaluwen boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 0 1
Gierzwaluw 7950 Gierzwaluwen bebouwing en overig 1
IJsvogel 8310 IJsvogels open water 1 1 2 2 1 3 7 3 4 2 4 7 2
Draaihals 8480 Spechten boomgroepen, open bos en bosranden 1
Groene Specht 8560 Spechten boomgroepen, open bos en bosranden 19 30 34 47 34 38 41 44 53 57 46 56 45 38 42 33 29 19 22 19 20 15 19 24 26 22 32 31 24 21 16 25 33 22 26 17 18 17 15 18
Zwarte Specht 8630 Spechten opgaand, gesloten bos 2 4 4 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1
Grote Bonte Specht 8760 Spechten opgaand, gesloten bos 10 17 16 37 21 15 26 26 36 40 44 45 32 42 55 52 52 66 68 57 61 51 61 78 59 71 106 94 104 81 107 100 119 141 120 99 124 122 117 135
Kleine Bonte Specht 8870 Spechten opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 5 6 7 6 10 16 26 21 19 16 24 14 16 26
Kuifleeuwerik 9720 Leeuweriken pioniersvegetatie en ruigten 2 1 1 1 1 1
Boomleeuwerik 9740 Leeuweriken boomgroepen, open bos en bosranden 10 10 7 3 1 1 2 3 6 2 4 11 19 28 50 72 64 51 53 55 52 60 48 65 73 84 101 119 145 151 129 139 153 190 170 184
Veldleeuwerik 9760 Leeuweriken grazige vegetaties 1 2 7 4 4 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2
Oeverzwaluw 9810 Zwaluwen open water 2 11 9 20 14 3
Boerenzwaluw 9920 Zwaluwen bebouwing en overig 2 3 3 5 3 4 4 5 6 4 2 7 8 8 6 4 2 2 1 1 1 1 2 4 11 14 19 22 15 24 8 7 10 10
Huiszwaluw 10010 Zwaluwen bebouwing en overig 6
Duinpieper 10050 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1
Boompieper 10090 Kwikstaarten boomgroepen, open bos en bosranden 25 26 33 40 21 36 43 27 12 22 20 33 39 37 43 41 47 65 56 58 67 61 65 55 46 44 49 49 59 71 78 95 86 90 74 65 84 103 112 133
Graspieper 10110 Kwikstaarten grazige vegetaties 11 13 7 9 15 18 13 12 18 18 24 21 27 23 21 28 39 29 42 56 58 60 39 42 33 34 17 22 23 22 22 29 24 32 37 36 34 37 41 56
Gele Kwikstaart 10171 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1 1 1
Engelse Kwikstaart 10172 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1 1 1
Witte Kwikstaart 10201 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 3 4 3 2 3 3 1 3 2 3 2 1 5 4 4 4 3 2 1 2 3 3 3 9 5 9 7 11 12 10 18 14 16 14 15 9
Rouwkwikstaart 10202 Kwikstaarten pioniersvegetatie en ruigten 1 1
Winterkoning 10660 Winterkoningen struiken en struwelen 116 77 123 128 285 416 523 198 330 443 451 446 83 129 226 399 453 510 504 356 388 266 304 421 299 215 206 188 239 163 290 339 433 369 342 313 290 273 312 325
Heggenmus 10840 Heggenmussen struiken en struwelen 340 460 465 530 458 481 504 419 515 515 500 445 439 462 452 437 415 455 453 406 405 387 360 401 319 303 285 374 385 384 403 399 425 414 344 343 316 324 287 312
Roodborst 10990 Vliegenvangers struiken en struwelen 125 101 160 182 146 222 251 212 298 244 239 316 208 179 204 256 256 262 259 199 211 147 160 221 183 104 139 128 109 138 178 239 302 255 217 188 215 206 210 306
Nachtegaal 11040 Vliegenvangers struiken en struwelen 157 280 362 439 387 444 454 367 376 416 381 409 380 360 392 414 386 433 385 370 405 379 358 366 283 331 321 401 381 382 428 435 432 380 308 377 366 345 346 339
Blauwborst 11060 Vliegenvangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 2 4 4 5 10 5 13 14 14 17 12 12 16 13 13 16 14 12 13 10 11 5 9 9 6 9 17 17 29 29 36 38 37
Zwarte Roodstaart 11210 Vliegenvangers bebouwing en overig 1 1 1 1 3 1 3 3 2 3
Gekraagde Roodstaart 11220 Vliegenvangers boomgroepen, open bos en bosranden 45 76 100 98 70 86 118 105 107 110 80 118 120 127 126 110 89 79 73 50 58 58 52 65 40 40 51 113 121 154 139 170 203 188 136 142 163 155 124 137
Paapje 11370 Vliegenvangers pioniersvegetatie en ruigten 1 2 3 1 2 3 1 1 1
Roodborsttapuit 11390 Vliegenvangers struiken en struwelen 2 5 3 6 5 7 7 9 15 22 32 27 35 28 50 44 51 54 47 59 61 46 39 37 28 37 39 59 67 59 57 60 62 49 65 69 69 66 85 104
Tapuit 11460 Vliegenvangers pioniersvegetatie en ruigten 40 58 52 65 43 36 26 12 18 8 7 8 2 2 2 1 1 1 1 2 0
Beflijster 11860 Lijsters struiken en struwelen 1 1
Merel 11870 Lijsters struiken en struwelen 138 159 208 215 218 277 304 209 229 295 311 312 252 241 274 294 306 378 363 360 384 338 347 370 314 320 329 393 360 350 412 409 491 474 421 316 306 298 243 231
Kramsvogel 11980 Lijsters boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 1
Zanglijster 12000 Lijsters struiken en struwelen 12 10 11 13 20 26 37 32 25 35 49 32 25 23 28 38 43 63 71 77 70 52 49 69 70 55 65 65 95 99 127 144 157 163 148 120 114 131 130 100
Grote Lijster 12020 Lijsters opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 5 7 5 5 3 4 1 3 2 2 2 5 7 2 2 3 6 8 7 4 11 13 9 5
Cetti's Zanger 12200 Struikzangers boomgroepen, open bos en bosranden 1 11 28 20 29 57
Sprinkhaanzanger 12360 Sprinkhaanzangers struiken en struwelen 6 27 23 31 41 41 42 28 35 48 56 53 58 41 53 45 67 64 56 54 86 84 76 83 57 57 58 68 37 36 36 37 40 39 23 46 41 33 51 59
Snor 12380 Sprinkhaanzangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 1 1 2
Rietzanger 12430 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 4 3 3 8 7 6 6 3 7 12 13 16 22 17 14 13 11 13 11 11 13 7 10 8 5 18 10 15 7 8 11 16 16 15 20 24 25 19 21 29
Bosrietzanger 12500 Rietzangers struiken en struwelen 22 52 43 60 65 58 37 31 53 53 42 32 51 24 21 16 24 20 24 23 18 12 14 20 13 11 18 14 18 15 17 18 17 24 23 19 19 24 26 31
Kleine Karekiet 12510 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 86 268 245 355 366 353 383 318 465 457 464 411 468 360 310 321 344 402 288 259 246 236 197 210 136 168 171 203 189 162 181 199 155 171 162 154 170 181 143 154
Grote Karekiet 12530 Rietzangers riet en andere verlandingsvegetatie 1 1 2 1 2 1 1
Spotvogel 12590 Rietzangers boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 5 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 4
Braamsluiper 12740 Grasmussen struiken en struwelen 38 66 56 67 60 72 67 47 60 68 84 98 105 77 81 83 89 88 98 95 101 105 98 76 89 89 88 110 90 81 92 126 140 124 98 138 149 162 147 131
Grasmus 12750 Grasmussen struiken en struwelen 51 96 164 261 213 301 292 248 360 441 420 560 622 664 595 567 642 649 569 483 621 556 503 530 416 432 451 654 467 496 524 473 514 491 419 477 516 477 495 520
Tuinfluiter 12760 Grasmussen struiken en struwelen 16 34 41 53 34 33 39 20 48 70 59 67 67 81 74 59 54 73 52 55 72 71 49 84 68 78 104 100 100 103 129 135 146 148 152 180 175 198 207 251
Zwartkop 12770 Grasmussen struiken en struwelen 47 65 107 115 134 107 112 78 137 173 155 165 121 137 171 195 185 178 191 194 205 206 180 212 162 184 251 296 329 289 365 351 364 395 385 427 371 387 408 385
Fluiter 13080 Boszangers opgaand, gesloten bos 2 1 1 3 3 3 3 1 2 1 3 4 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2
Tjiftjaf 13110 Boszangers opgaand, gesloten bos 17 33 46 51 92 116 171 119 222 275 273 344 307 349 477 420 347 392 433 571 589 381 295 402 339 337 335 436 410 383 448 448 449 475 379 400 408 447 547 636
Fitis 13120 Boszangers struiken en struwelen 682 1126 1220 1421 1285 1363 1379 1132 1126 1209 1141 1316 1161 1073 1012 1013 935 1031 861 863 1007 895 821 889 740 817 759 907 737 737 775 764 733 760 506 611 554 538 539 633
Goudhaan 13140 Goudhanen opgaand, gesloten bos 1 2 5 4 3 1 1 3 2 1 3 9 14 10 8 6 7 5 18 9 8 4 9 11 13 8 11 16 18 20 20 9 11 8 9
Vuurgoudhaan 13150 Goudhanen opgaand, gesloten bos 1 1 3 1
Grauwe Vliegenvanger 13350 Vliegenvangers opgaand, gesloten bos 1 3 1 1 5 1 3 6 3 3 2 3 1 3 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 3 4 11 6 10 13 16 11 8 7 14 15
Bonte Vliegenvanger 13490 Vliegenvangers opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 3 1
Baardman 13640 Baardmannen riet en andere verlandingsvegetatie 1 1
Staartmees 14370 Staartmezen struiken en struwelen 27 37 43 54 37 42 47 49 87 74 78 62 63 57 47 68 84 81 70 57 63 44 52 50 46 64 91 67 76 55 65 57 72 77 51 54 48 57 57 55
Glanskop 14400 Mezen opgaand, gesloten bos 22 15 25 27 25 20 36 37 43 30 44 42 42 48 39 43 43 48 57 46 43 36 43 48 39 59 47 57 65 67 61 69 69 71 63 48 23 22 21 21
Matkop 14420 Mezen struiken en struwelen 2 5 9 14 9 8 15 12 24 8 3 6 2 5 1 2
Kuifmees 14540 Mezen opgaand, gesloten bos 1 3 3 2 2 2 3 4 5 5 6 1 4 3 1 3 3 7 12 11 11 11 11 13 5 7 5 4 8 5 2 3 3 9 6 3 8 7 8 11
Zwarte Mees 14610 Mezen opgaand, gesloten bos 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 10 6 4 5 5 3 10 4 3 2 1 1 5 5 3 2 1 2 2
Pimpelmees 14620 Mezen opgaand, gesloten bos 58 70 78 106 99 115 145 180 183 169 211 198 224 200 196 219 219 226 219 208 191 181 194 243 188 159 235 186 232 208 247 239 273 277 249 214 196 220 219 291
Koolmees 14640 Mezen opgaand, gesloten bos 170 230 328 361 273 283 348 441 438 400 361 383 406 408 387 370 346 351 334 341 349 269 319 400 311 267 432 376 373 413 441 424 491 491 445 452 375 418 413 437
Boomklever 14790 Boomklevers opgaand, gesloten bos 5 7 7 8 7 10 26 21 20 19 11 15 12 9 11 10 9 12 11 7 7 8 10 9 7 7 11 11 9 12 10 23 23 26 16 26 30 16 21
Boomkruiper 14870 Boomkruipers opgaand, gesloten bos 5 11 11 16 11 14 21 22 33 27 34 38 30 40 37 32 42 39 44 39 35 33 38 65 45 40 48 77 88 85 77 71 125 109 95 96 98 104 100 115
Wielewaal 15080 Wielewalen opgaand, gesloten bos 2 5 8 8 5 6 4 3 1 9 6 5 12 5 7 12 8 5 6 2 5 6 4 4 6 3 2 3 2 1 5 1 2 3 6 3 6 4 1
Grauwe Klauwier 15150 Klauwieren struiken en struwelen 1 1 1
Gaai 15390 Kraaien opgaand, gesloten bos 29 56 63 65 48 52 71 76 85 97 74 85 86 72 69 88 85 90 92 92 98 80 93 100 91 101 118 84 75 64 66 85 88 86 81 62 65 66 69 75
Ekster 15490 Kraaien boomgroepen, open bos en bosranden 56 106 110 128 106 115 126 130 141 131 117 100 93 99 63 73 66 73 65 53 43 46 48 55 54 25 28 37 36 33 30 30 39 24 16 19 27 24 20 16
Kauw 15600 Kraaien opgaand, gesloten bos 31 63 74 83 97 129 143 106 172 168 145 130 146 142 177 181 161 140 129 120 127 74 82 118 77 59 73 72 30 47 19 16 26 22 16 18 25 18 21 5
Zwarte Kraai 15671 Kraaien boomgroepen, open bos en bosranden 9 26 31 35 32 38 55 56 74 75 60 66 58 67 77 82 83 89 89 78 76 64 65 89 73 65 85 81 64 61 65 54 69 68 46 52 55 50 49 50
Bonte Kraai 15673 Kraaien 1
Spreeuw 15820 Spreeuwen opgaand, gesloten bos 32 61 58 68 51 44 62 58 58 58 62 72 75 59 73 84 68 51 58 59 64 33 36 50 29 6 8 20 20 30 9 25 26 12 13 11 17 27 12 14
Huismus 15910 Mussen bebouwing en overig 20 31 30 24 25 20 6 14 19 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 9 18 2 55 16 9 18
Ringmus 15980 Mussen opgaand, gesloten bos 33 22 16 22 9 16 25 18 11 7 1 4 1 1 2 1 3 1
Vink 16360 Vinken opgaand, gesloten bos 1 6 14 9 11 20 21 21 23 29 31 40 46 54 59 77 87 110 127 125 152 149 155 156 145 174 214 251 320 313 389 431 475 524 487 425 409 449 435 470
Groenling 16490 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 10 10 8 14 11 8 16 12 11 14 7 12 1 5 4 3 2 1 5 5 5 4 1 6 2 2 4 5 6 5 7 14 12 11 20 20 41 42 26 39
Putter 16530 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1 1 10 3 5 8 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 5 8 4 8 8 20 12 20 21 31 27 23
Sijs 16540 Vinken opgaand, gesloten bos 1 1 2 1 1 2 2
Kneu 16600 Vinken struiken en struwelen 51 92 72 47 41 48 48 40 74 86 79 65 62 68 65 84 74 69 68 52 47 50 44 28 26 31 28 26 31 31 34 44 38 42 49 52 59 71 66 64
Kleine Barmsijs 16630 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 35 41 36 38 40 20 22 19 8 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1
Kruisbek 16660 Vinken opgaand, gesloten bos 1 3 1 1 1
Roodmus 16790 Vinken boomgroepen, open bos en bosranden 1 1 1
Goudvink 17100 Vinken struiken en struwelen 21 55 47 52 44 23 33 29 23 23 34 43 49 49 50 62 65 64 60 54 51 44 47 45 34 28 29 34 30 26 28 26 20 22 12 18 7 9 6 9
Appelvink 17170 Vinken opgaand, gesloten bos 1 1 1 1 1 1 1 4 7 8 6 9 15 17 6 9 9 6 5
Geelgors 18570 Gorzen boomgroepen, open bos en bosranden 1
Rietgors 18770 Gorzen riet en andere verlandingsvegetatie 32 58 57 66 56 55 49 51 75 91 86 83 86 80 75 57 57 66 40 58 42 38 40 39 22 24 22 24 30 24 23 23 21 16 22 24 26 28 23 23