Home page Zoeken
top

De werkgroep → Wintertellingen

Seizoen wintertellingen 2019 - 2020
(22-2-2020)

Februari: vogels tellen tussen twee stormen in  
Naast vogels zijn tegenwoordig ook de stormen te determineren (al is het niet echt raadzaam dit in het veld tegelijkertijd te doen). Deze telronde viel min of meer tussen twee stevige stormen in: Ciara was nog niet eens een volle week voorbij en Dennis verscheen daags na de eigenlijke teldatum. Dit zou de vraag kunnen oproepen: is daar in de …

(22-1-2020)

Januaritelling 2020: een nogal gemiddelde januarimaand  
Een paar tellers hadden zich vergist in het weekend: zij hadden hun telling een weekend te vroeg uitgevoerd. Hun resultaten zijn hier echter toch meegenomen want er was geen sprake van opzienbarende veranderingen in de betreffende periode van een week. (SOVON laat deze resultaten buiten de verslaglegging.) Tot dusverre zijn 3640 vogels gemeld, …

(20-12-2019)

Decembertelling 2019: Relatief veel leuke aan water gebonden soorten  
Verhoudingsgewijs zijn er dit keer veel kavels met oppervlaktewater geïnventariseerd. Deze kavels krijgen overigens bij de ‘wintertellingen’ steeds zo veel mogelijk voorrang en dat wordt in dit geval mooi zichtbaar aan de telresultaten, zoals we hierna zullen zien. Tot dusverre zijn 4063 vogels doorgegeven, op 9,6 km2 (27 …

(1-12-2019)

Novembertelling 2019: Opvallende watervogels en een Roodborsttapuit  
Bij behoorlijk gunstige weersomstandigheden was er in deze ronde sprake van een (net) bovengemiddelde vogeldichtheid. En enkele voor de maand november frappante soorten lieten zich - soms vanwege hun ongewone aantallen - registreren. Soorten met juist onverwacht lage dichtheden zijn er niet te melden. Er zijn bij het schrijven van dit verslag …

(20-10-2019)

Oktobertelling 2019: Lijstersoorten en Cetti's zangers in de schijnwerper  
In de vorige maand stelden we vast dat de Cetti’s zanger zich echt wel in Meijendel heeft gevestigd. Dit wordt in oktober nadrukkelijk onderstreept. Verder lijkt het aardig nu eens wat nader op de lijstersoorten in te zoomen bij het bekijken van de waarnemingsresultaten. We hebben overigens op 9,6 km2 (26 kavels) in totaal 9834 vogels …

(21-9-2019)

Aparte bijzonderheden tijdens septembertelling  
Als deze ‘spits-afbijting’ van de najaars-/wintertellingen maatgevend mag zijn voor het hele komende seizoen, belooft dat wat! Het telweer was erg gunstig en er zijn alleraardigste bijzonderheden waargenomen. Dit verslag betreft in totaal 4.884+1 vogels, van 91+1 soorten, geteld op 9,3 km2 (26 kavels). Als we dan toch naar …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12